Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

Nad Statkem

V ulici Nad Statkem se připravuje rekonstrukce povrchu celé komunikace, kterou bude realizovat investor viladomů postavených v této ulici.
Povrch bude v asfaltovém provedení a současně zde bude umístěno veřejné osvětlení. Komunikace bude klidovou, tzv. obytnou zónou.
Investor současně plánuje opravit již dokončenou (nekvalitně) příjezdovou areálovou komunikaci. Pokud bude opravena kvalitně, městská část ji převezme do své správy.

Nové ulice za statkem u Mlýnského rybníka

V loňském roce byla zahájena rozsáhlá výstavba inženýrských sítí na pozemcích mezi ulicemi Josefa Bíbrdlíka a ulicí Ke Mlýnu. V březnu 2016 stavbaři zahájili práce na povrchových úpravách budoucích komunikací a chodníků, s termínem dokončení v letních měsících 2016.
Komunikace, chodníky, zeleň a cyklostezky bude městská část přebírat do své správy. V lokalitě je celkem 92 parcel.

Ke Mlýnu, K Motelu a u Návesního rybníka

Několik let usilujeme o zahájení rekonstrukce zbývajících částí komunikací Ke Mlýnu, K Motelu a prostoru mezi ulicí Formanskou a Návesním rybníkem.
Začátkem roku 2016 jsme s ředitelem Odboru technické vybavenosti MHMP prošli komunikace určené k rekonstrukci. Na jeho návštěvu jsme čekali poměrně dost dlouhou dobu, což bylo mimo jiné způsobeno personálními změnami na MHMP. Pevně doufáme, že se letos rekonstrukcí komunikací dočkáme.

Sídelní část Kateřinky

Od října roku 2014 máme k dispozici podklady pro výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci ulic Proutěná, včetně příjezdům ke garážím, Krajanská a Vodnická (její části).
Odbor technické vybavenosti MHMP ještě nevypsal výběrové řízení na projektovou dokumentaci a v současné době nám nikdo nedokáže říct, kdy by k tomu mohlo dojít. Naplánovali jsme jednání se správcem komunikací (Technickou správou komunikací), se kterým budeme probírat možnosti financování projekční přípravy.
Pokud k dohodě nedojde, městská část v průběhu roku 2016 zajistí poptávku na výběr zhotovitele projektové dokumentace ze svého rozpočtu. Samotná rekonstrukce bude rozdělena do několika etap, samotné zahájení prací předpokládáme v roce 2018. Finanční prostředky můžeme čerpat z rezerv HMP pro městské části.