Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

STAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE A ZÁZEMÍ ÚDRŽBY

Městská část ve spolupráci s hasiči plánuje výstavbu hasičské zbrojnice a zázemí údržby městské části, které by měly vyrůst na pozemku parc.č. 670/8 v Újezdu proti ulici Ve Vilkách.
Studii již máme vypracovanou a v nejbližší době se začne pracovat na jednostupňové projektové dokumentaci pro umístění stavby a stavební povolení.
Stále ale čekáme na změnu územního plánu dotčeného pozemku z obytné výstavby na veřejnou vybavenost, která je podána od ledna 2013. Územní plán neumožňuje v obytné výstavbě stavbu hasičské zbrojnice.

Kapacita objektu: 2× garáž, víceúčelový prostor pro 15–20 osob
Je navržen hmotový koncept dvoupodlažního monobloku, s přistavěnou technickou věží, s manipulační a parkovací plochou, umístěného v poloze u vjezdu do Újezdu s výjezdem na stávající komunikaci Formanská. Vlastní objekt je navržen částečně jako standardní dispoziční trojtakt a částečně jako halový – víceúčelový a garážovací.

Dispoziční řešení – je navržen vstup a vjezdy do garáží z manipulační plochy před objektem. V přízemí objektu je umístěna větší víceúčelová plocha technického zázemí pro údržbu městské části Praha – Újezd s možností garážování, skladování a umístění dílny. Dále navazuje sklad paliva s možností vstupu zvenčí a menší sociální zařízení, samostatně je řešena větší garáž na výšku 2. NP. V prostoru pod schody bude zřízen sklad, v patře je umístěno sociální zařízení a administrativní zázemí s víceúčelovou místností. Na objekt navazuje technická věž s využitím pro účely dobrovolného hasičského sboru.

Studie

Půdorys 1. nadzemního podlaží

Půdorys 2. nadzemního podlaží

Řez

Pohled severní a západní

Pohled jižní a východní