Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FORMANSKÁ

Naskytla se nám možnost realizovat základní školu 1. stupně se sloučeným provozem. Jednalo by se o tři třídy, kde by prvňáčci byli v samostatné třídě, druhý a třetí ročník v další třídě, čtvrtý a pátý ročník v poslední třetí třídě.
Základní škola by byla realizována formou přístavby 2. nadzemního podlaží nad dokončovanou mateřskou školou Formanská.
Stavební povolení máme, v projektu, který byl připraven pro mateřskou školu, bude nutné pouze upravit dispozici vnitřního uspořádání.
Pro sportovní aktivity (tělocvik) by děti využívaly samostatný prostor v mateřské škole určený na lehké pohybové aktivity, dále sportovní areál SK Újezd, který je v docházkové vzdálenosti, a v zimním období tělocvičnu v ZŠ Ke Kateřinkám.
Zahájení stavby je naplánováno na jaro 2017, termín dokončení v srpnu 2017 a otevření v září 2017.