Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

DOMOV SENIORŮ

Městská část zahájila přípravné práce na realizaci domu seniorů, který bude umístěn na pozemku parc. č. 670/8 vedle nové mateřské školy Formanská. V únoru 2016 byla objednána studie stavby s časovým a finančním plánem výstavby. Velikost domu seniorů a celkové náklady jsou již známy a můžete se s nimi seznámit ve Studii stavby a zadání investičního projektu.
Naší vizí je vybudovat plnohodnotně prosperující domov seniorů na okraji hl. m. Prahy. Městská část se chce stavět do pozice investora, sama řídit celé přípravy projektu a celou realizaci stavby. Zkušenosti a praxi již máme z předchozích projektů z let 2010/2011: stavba Mateřské školy Vodnická a Domu služeb s investičními náklady 45 mil. Kč. Další zkušenosti čerpáme ze současného rozpracovaného projektu Mateřské školy Formanská, jehož investiční náklady dosahují 34 mil. Kč.
Městská část bude domov seniorů nabízet v rámci vypsané soutěže k pronájmu. Následně ho bude provozovat společnost, která má zkušenosti s obdobným zařízením jako je domov seniorů s pečovatelskou službou.
Domov seniorů by měl fungovat ve zvláštním režimu, který bude schopen přijímat osoby s méně či více sníženou soběstačností. Pokoje jsou navrženy jako jednolůžkové nebo nejvíce dvoulůžkové. V současné době není na českém trhu tato nabídka rozšířená, vycházelo se z evropského standardu. Bližší informace se dočtete v textové zprávě studie.
Máme před sebou ještě mnoho práce. Současná studie nám poslouží pro jednání s Magistrátem hl. m. Prahy o poskytnutí finančních prostředků ve výši cca 100 mil. Kč na vlastní realizaci.
V případě dohody s městem o poskytnutí potřebných prostředků bude následovat:
- výběrové řízení provozovatele
- výběrové řízení projektanta
- územní rozhodnutí o umístění stavby
- stavební povolení
- výběrové řízení na generálního dodavatele stavby
- zahájení výstavby
- zahájení provozu

Průvodní zpráva

Koordinační situace

Soulad s územním plánem

Provozní schéma

Výkresová dokumentace