Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Finanční výbor

Finanční výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha – Újezd. Výbor může předkládat návrhy též starostovi městské části Praha – Újezd ve věcech jemu svěřených. Členy výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo.

Členové finančního výboru

  • Mgr. Michal Kopp – předseda
  • Ing. Milan Mračno
  • Ing. Nikola Šmidmayerová
  • Hana Petrová
  • Ivona Piherová
  • Lenka Lorencová – tajemnice

Zápisy z jednání finančního výboru

Jednací řád finačního výboru

Jednací řád si můžete přečíst zde.