Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Finanční výbor

Finanční výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha – Újezd. Výbor může předkládat návrhy též starostovi městské části Praha – Újezd ve věcech jemu svěřených. Členy výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo.

Členové finančního výboru

  • Ing. Barbara Rozsypalová – předsedkyně
  • Jana Draštíková
  • Hana Petrová
  • Ing. Milan Mračno
  • Michal Tuček
  • Lenka Lorencová – tajemnice

Jednací řád finačního výboru

Jednací řád si můžete přečíst zde.