Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Finanční výbor

Finanční výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha – Újezd. Výbor může předkládat návrhy též starostovi městské části Praha – Újezd ve věcech jemu svěřených. Členy výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo.

Členové finančního výboru od 20. 2. 2019

 • Ing. Barbara Rozsypalová – předsedkyně
 • Mgr. Ilona Šimková
 • Šárka Křížová
 • Ing. Milan Mračno
 • Michal Tuček
 • Martina Chalupská – tajemnice

Členové finančního výboru od 31. 10. 2018

 • Ing. Barbara Rozsypalová – předsedkyně
 • Jana Draštíková
 • Hana Petrová
 • Ing. Milan Mračno
 • Michal Tuček
 • Lenka Lorencová – tajemnice

Jednací řád finačního výboru

Jednací řád si můžete přečíst zde.