Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha – Újezd. Výbor může předkládat návrhy též starostovi městské části Praha – Újezd ve věcech jemu svěřených. Členy výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo.

Členové kontrolního výboru

  • Ing. Zdeněk Hromádka – předseda
  • Mgr. Ilona Šimková
  • Dana Zdeňková
  • Tereza Vlachová
  • Šárka Křížová
  • Ing. Markéta Novotná – tajemnice

Plán činnosti kontrolního výboru

Zápis z jednání kontrolního výboru

Jednací řád kontrolního výboru

Jednací řád si můžete přečíst zde.