Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Seznam zastupitelů

Komunální volby se konaly ve dnech 10. 10. – 11. 10. 2014

Zastupitelé městské části Praha – Újezd

jméno: Václav Drahorád
rok narození: 1971
povolání: starosta
kandidoval za: Pro Prahu
funkce: starosta, člen výboru stavebního a pro životní prostředí

jméno: Jana Draštíková
rok narození: 1956
povolání: pracovník v administrativě
kandidovala za: Nezávislí pro Újezd a Kateřinky
funkce: neuvolněná zástupkyně starosty

jméno: Ing. Daniel Hakl
rok narození: 1971
povolání: architekt
kandidoval za: Sousedé
funkce: člen výboru stavebního a pro životní prostředí

jméno: JUDr. Karel Fiala
rok narození: 1958
povolání: advokát
kandidoval za: Sousedé
funkce: zastupitel, předseda kontrolního výboru

jméno: Mgr. Michal Kopp
rok narození: 1968
povolání: ekonom
kandidoval za: Sousedé
funkce: zastupitel, předseda finančního výboru

jméno: Ing. Filip Ranoš
rok narození: 1967
povolání: projektant
kandidoval za: TOP 09
funkce: zastupitel, předseda výboru stavebního a pro životní prostředí


jméno: Hana Petrová
rok narození: 1949
povolání:
kandidovala za: Pro Prahu
funkce: zastupitelka, členka finančního výboru

jméno: Ivan Křížek
rok narození: 1976
povolání: technik v automobilovém průmyslu
kandidoval za: Pro Prahu
funkce: zastupitel

jméno: Ing. Zdeněk Hromádka
rok narození: 1970
povolání: manažer
kandidoval za: Nezávislí pro Újezd a Kateřinky
funkce: zastupitel, člen kontrolního výboru

Změny

Dne 17. 10. 2014 se Ing. Josef Ryska (kandidoval za Nezávislí pro Újezd a Kateřinky) vzdal svého mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha – Újezd. Podle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nastupuje za odstupující zastupitele náhradník z kandidátní listiny téže volební strany. Členem zastupitelstva se tak stal pan Ing. Zdeněk Hromádka.