Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápis č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 3. 1. 2018

Zápis
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhového výboru
4. Zápis z finančního výboru
5. Úprava rozpočtu k 12/2017
6. Změny v rejstříku škol – sloučení MŠ Formanská a MŠ Vodnická
7. Výbor stavební a pro životní prostředí
a) Změna územního plánu č. Z3117/11
b) Různé
8. Vyhodnocení VŘ – hasičská zbrojnice
9. Vyhodnocení VŘ – ZŠ Formanská
10. Vyhodnocení VŘ – PD rybníky Sukov a Návesní
11. Schválení smlouvy na pronájem rybníků Sukov a Návesní
12. Kontrola plnění usnesení – zápis ZMČ č. 16/2017
13. Interpelace
14. Různé
a) Termín zasedání 24. 1. 2018 od 17,00 hodin
b) Žádost o povolení – souhlas s konáním běžeckého závodu od společnosti Mafra, a. s.