Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Články

Základní škola Formanská

Základní škola Formanská

Základní škola Formanská, Na Vojtěšce 188, Praha 4 – Újezd u Průhonic

Starosta městské části dne 1. 3. 2018 jmenoval do funkce ředitele Základní školy Formanská Mgr. Tomáše Kunsta. Jeho prvním úkolem je uskutečnit zápis do 1. třídy, který proběhne ve středu 4. dubna od 13.00 do 17.30 hodin a ve čtvrtek 5. dubna od 14.00 do 15.30 hodin v Základní škole Ke Kateřinkám, Ke Kateřinkám 1400, Praha 11.


Společenský sál Vodnická prosinec 2016

Společenský sál Vodnická prosinec 2016

Pondělí 9.45–10.45: Cvičení pro seniory
Pondělí 10.50–11.50: Cvičení pro seniory
Pondělí 15.00–15.45: Pohybový kroužek MŠ Vodnická
Pondělí 16.45: Jóga pro děti (5–12 let)
Pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga (současně 19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 19.00–20.00: Pilates zdravotní
Úterý 18.00–19.00: Pilates
Úterý 19.00–20.00: Power jóga
Úterý 20.00–21.00: Power jóga
Středa 9.00–10.00: Power jóga
Středa 10.15–11.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 13.00–14.30: Předškolák MŠ Vodnická
Středa 17.00–18.00: Jóga, tanec, bubnování
Středa 19.00–20.00: Pilates
Čtvrtek: 9.00–13.00: Kometa – komunitní setkání rodičů s dětmi
Čtvrtek 19.00–20.00: Naam jóga
Pátek 8.30–9.30: Power jóga
Pátek 9.45–10.45: Cvičení pro seniory
Neděle 10.00–12.00: Shromáždění – Sbor Křesťanské Společenství Praha (mimo 1. neděle v měsíci)

Klub seniorů – první čtvrtek v měsíci od 16.00 hodin


Společenský sál Vodnická květen 2015

Společenský sál Vodnická květen 2015

Květen

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
Klub seniorů – první čtvrtek v měsíci od 18.00 hodin

Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
nebo na tel: 603 222 589
Pondělí 11.00: Zdravotní cvičení pro seniory
Pondělí 16.45: Jóga pro děti (4 – 10 let)
Pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga (současně 19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 20.00: Pilates zdravotní
Úterý 17.45: Pilates
Úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Středa 8.00 a 9.00: Power jóga
Středa 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 19.00: Pilates
Čtvrtek 20.00: Pilates
Pátek 8.30: Power jóga
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory

Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00 a 15.45: Pohybový kroužek
Středa 13.00: Předškolák

Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
Neděle 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)


Společenský sál Vodnická duben 2015

Společenský sál Vodnická duben 2015

Duben

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
Klub seniorů – první čtvrtek v měsíci od 17.00 hodin
16. 4. hlasovací místnost pro místní referendum
25. 4. charitativní bazar

Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
nebo na tel: 603 222 589
Pondělí 8.30: Pilates
Pondělí 11.00: Zdravotní cvičení pro seniory
Pondělí 16.45: Jóga pro děti (4 – 10 let)
Pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga (současně 19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 20.00: Pilates zdravotní
Úterý 17.45: Pilates
Úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Středa 8.00 a 9.00: Power jóga
Středa 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 19.00: Pilates Čtvrtek 20.00: Pilates
Pátek 8.30: Power jóga
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory

Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00 a 15.45: Pohybový kroužek
Středa 13.00: Předškolák

Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
Neděle 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)


ZÁSADY PRONÁJMU SPOLEČENSKÉHO SÁLU VODNICKÁ

ZÁSADY PRONÁJMU SPOLEČENSKÉHO SÁLU VODNICKÁ

I. Předmět pronájmu

1) Městská část Praha – Újezd nabízí k pronájmu nebytový prostor č.531/1 v přízemí Domu služeb na adrese Vodnická 531/44, 149 00 Praha 4 – Újezd v rozsahu: společenský sál 81,9m2, sociální zařízení 11,9m2 (předsíň, WC muži, WC ženy, úklid), terasa 43,1m2.

2) Vybavení společenského sálu tvoří: 5 stolů + 45 konferenčních židlí, 4 dětské stolky + 8 židliček, 6 uzamykatelných skříněk, kuchyňská linka se stolním nádobím, lednice, varná konvice, mikrovlnná trouba, šatnová stěna, mobilní věšák, koberec 4×6,5m, nástěnka, CD přehrávač + zesilovač + repro, 10 cvičebních podložek + posilovací gumy, tabule flip-chart, wifi internet.

II. Obecné smluvní podmínky

1) Nájemní smlouva musí být uzavřena na dobu určitou, nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. Musí obsahovat identifikační údaje nájemce, účel pronájmu, dobu pronájmu (zpravidla konkrétní dny a hodiny v běžném týdnu), výpočet a celkovou výši nájemného a způsob jeho úhrady.

2) Nájemní smlouva může být v odůvodněných případech uzavřena jako rámcová, obsahující místo celkové výše nájemného pouze způsob jeho výpočtu.

3) Změna rozsahu pronájmu v průběhu platnosti nájemní smlouvy (např. rozšíření nabídky kroužků během roku) bude řešena písemným dodatkem.

4) Doba pronájmu se zaokrouhluje zpravidla na celé hodiny, nejméně na celé půlhodiny. Do doby pronájmu není započítán čas na přípravu a závěrečný úklid prostor, případně přestávky mezi jednotlivými akcemi, pokud tomu nebrání následující program.

5) Za nevyužité termíny (např. státní svátky, prázdniny…), písemně oznámené pronajímateli nejpozději 8 dní předem, nabídne pronajímatel nájemci náhradní termíny. Ve výjimečných případech lze o tyto nevyužité termíny rozsah pronájmu snížit.

6) Nájemní smlouvu lze ukončit dohodou nebo výpovědí, výpovědní lhůta činí zpravidla jeden měsíc. Nájemní smlouvu na jednorázový nebo krátkodobý pronájem lze vypovědět nejpozději 15 dní před termínem akce.

III. Účel pronájmu

1) Městská část Praha – Újezd pronajímá prostory společenského sálu především pro rozšíření nabídky zájmových, kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit svých občanů.

2) Za „nekomerční pronájem“ je zpravidla považován pronájem pro zájmové aktivity občanů a sdružení fyzických osob, z něhož neplyne nájemci zisk. Akce musí být veřejně přístupné, případně po přihlášení a zaplacení vstupného či kursovného. Za nekomerční pronájem je možné považovat i neveřejná setkání občanů Městské části Praha – Újezd, např. rodinné oslavy.

3) Nájemci, který má uzavřenou smlouvu na dlouhodobý nekomerční pronájem, lze pro další veřejně přístupné akce, u kterých není vybíráno vstupné, poskytnout prostor zdarma (např. pro setkávání dospělých nebo besedy).

4) Za „komerční pronájem“ je zpravidla považován pronájem, který slouží nájemci k podnikání nebo mu z jeho činnosti plyne zisk. Za komerční pronájem jsou považovány i schůze či shromáždění právnických osob (včetně neziskových, jako jsou bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, občanská sdružení, politické strany a hnutí, církve a náboženské společnosti…), s výjimkou těch, které zde již mají uzavřenou smlouvu na dlouhodobý nekomerční pronájem. Za komerční pronájem jsou dále považovány všechny ostatní akce „pro uzavřenou společnost“.

IV. Nájemné a způsob úhrady

1) Nájemné za nekomerční pronájem činí 200,– Kč/hod nebo 500,– Kč/půlden (zpravidla 8:00–13:00, 12:00–17:00 nebo 16:00–21:00). K nájemnému se připočítává DPH dle platných předpisů, tj. pouze v případě jednorázového nebo krátkodobého pronájmu. Pro dlouhodobý komerční pronájem lze dále sjednat cenu dohodou.

2) Nájemné za komerční pronájem činí nejméně 400,– Kč/hod nebo 1.000,– Kč/půlden (zpravidla 8:00–12:00 nebo 12:00–16:00) nebo 1.500,– Kč/den (zpravidla 8:00–17:00). K nájemnému se připočítává DPH dle platných předpisů. Pro dlouhodobý komerční pronájem lze dále sjednat cenu dohodou. Výsledná cena přitom nesmí být nižší než by byla u nekomerčního pronájmu za stejný čas.

3) Nájemné za dlouhodobý pronájem je splatné zpravidla do posledního dne běžného kalendářního čtvrtletí, nejpozději do posledního dne platnosti smlouvy. Nájemné za 4. čtvrtletí je splatné nejpozději do 15. prosince běžného kalendářního roku.

4) Nájemné za jednorázový nebo krátkodobý pronájem je splatné do 7 dní po podpisu smlouvy.

5) V případě rámcové nájemní smlouvy je nájemné splatné na základě faktury vystavené pronajímatelem na konci dohodnutého období, zpravidla v průběhu posledního měsíce platnosti smlouvy.

6) Nájemné vždy zahrnuje paušální úhradu za služby spojené s užíváním jednotky (dodávky médií, úklid, likvidace opadu…).

V. Další povinnosti pronajímatele

1) Pronajímatel zajišťuje dodávku tepla, elektřiny, teplé a studené vody, dále pravidelný úklid prostor nejméně 2× týdně, doplňování hygienických potřeb a likvidaci odpadu.

2) U dlouhodobých pronájmů pronajímatel zpravidla zapůjčí nájemci klíč a nastaví přístupový kód EZS. U jednorázových pronájmů pronajímatel prostory na začátku odemkne a předá nájemci, po akci je převezme zpět a zamkne.

3) Pronajímatel neodpovídá za zranění či škodu na majetku osob, účastnících se programu nájemce.

VI. Další povinnosti nájemce

1) Nájemce odpovídá za škody, způsobené jím nebo účastníky akce, na předmětu pronájmu. Nájemce je povinen na veškeré zjištěné závady (i jím nezaviněné) neprodleně upozornit pronajímatele.

2) Nájemce (v případě obdržení klíče a kódu) při odchodu odpovídá za uzamčení a zastřežení prostor, včetně zavření oken.

3) Na pravidelné akce (placené kroužky) se účastníci přezouvají, jinak je nutné smotat koberec. Na koberec není dovoleno vstupovat ve venkovní obuvi. Po akci je třeba umýt stolní nádobí, uklidit povrch stolů, skříněk a kuchyňské linky, srovnat stoly a židle

4) Nájemce respektuje zákaz kouření ve všech prostorách jednotky včetně terasy.

Zásady pronájmu schválilo ZMČ Praha – Újezd dne 9. 12. 2013.


Společenský sál Vodnická březen 2015

Společenský sál Vodnická březen 2015

Březen

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
Klub seniorů – první čtvrtek v měsíci od 17.00 hodin

Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
nebo na tel: 603 222 589
Pondělí 8.30: Pilates
Pondělí 11.00: Zdravotní cvičení pro seniory
Pondělí 16.45: Jóga pro děti (4 – 10 let)
Pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga (současně 19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 20.00: Pilates zdravotní
Úterý 17.45: Pilates
Úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Středa 8.00 a 9.00: Power jóga
Středa 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 19.00: Pilates
Čtvrtek 9.00: Cvičení rodičů s dětmi (2 – 3 roky)
Čtvrtek 20.00: Pilates
Pátek 8.30: Power jóga
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory

Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00 a 15.45: Pohybový kroužek
Středa 13.00: Předškolák

Fórum rodičů při MŠ Vodnická
Pátek 27. 3. 8.00 – 18.00 dětský bazar
Sobota 28. 3. 9.00 – 12.00 dětský bazar

Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
Neděle 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)


Společenský sál Vodnická leden 2015

Společenský sál Vodnická únor 2015

Únor

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
Klub seniorů – první čtvrtek v měsíci od 17.00 hodin

Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
nebo na tel: 603 222 589
Pondělí 8.30: Pilates
Pondělí 9.45: Cvičení rodičů s dětmi (2 – 3 roky)
Pondělí 11.00: Zdravotní cvičení pro seniory
Pondělí 16.45: Jóga pro děti (4 – 10 let)
Pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga (současně 19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 20.00: Pilates zdravotní
Úterý 17.45: Pilates
Úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Středa 8.00 a 9.00: Power jóga
Středa 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 19.00: Pilates
Čtvrtek 9.00: Cvičení rodičů s dětmi (2 – 3 roky)
Čtvrtek 20.00: Pilates
Pátek 8.30: Power jóga
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory

Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00 a 15.45: Pohybový kroužek
Středa 13.00: Předškolák

Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
Neděle 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)


Společenský sál Vodnická prosinec 2014

Společenský sál Vodnická prosinec 2014

Prosinec

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
Čtvrtek 4. 12. 15.00 a 17.30: Mikulášský dětský karneval (místenky na ÚMČ Praha – Újezd) Pátek 5.12. 18.00: Klub seniorů (dále vždy 1.čtvrtek v měsíci od 17.00)

Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
nebo na tel: 603 222 589 Pondělí 8.30: Pilates
Pondělí 9.45: Cvičení rodičů s dětmi (2 – 3 roky)
Pondělí 11.00: Zdravotní cvičení pro seniory
Pondělí 16.45: Jóga pro děti (4 – 10 let)
Pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga (současně 19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 20.00: Pilates zdravotní
Úterý 17.45: Pilates
Úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Středa 8.00 a 9.00: Power jóga
Středa 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 19.00: Pilates
Čtvrtek 9.15: Cvičení rodičů s dětmi (2 – 3 roky)
Čtvrtek 20.00: Pilates
Pátek 8.30: Power jóga
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory

Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00 a 15.45: Pohybový kroužek
Středa 13.00: Předškolák

Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
Neděle 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)


Společenský sál Vodnická listopad 2014

Společenský sál Vodnická listopad 2014

Listopad

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
Čtvrtek 6. 11. 17.00: Klub seniorů
Středa 26. 11. 15.00: Vítání občánků

Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
nebo na tel: 603 222 589
Pondělí 8.30: Pilates
Pondělí 9.45: Cvičení rodičů s dětmi (2 – 3 roky)
Pondělí 11.00: Zdravotní cvičení pro seniory
Pondělí 16.45: Jóga pro děti (4 – 10 let)
Pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga (současně 19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 20.00: Pilates zdravotní
Úterý 17.45: Pilates
Úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Středa 8.00 a 9.00: Power jóga
Středa 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 19.00: Pilates
Čtvrtek 9.15: Cvičení rodičů s dětmi (2 – 3 roky)
Čtvrtek 20.00: Pilates
Pátek 8.30: Power jóga
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory

Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00 a 15.45: Pohybový kroužek
Středa 13.00: Předškolák

Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
Neděle 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)


Společenský sál Vodnická říjen 2014

Společenský sál Vodnická říjen 2014

Říjen

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
Čtvrtek 2.10. 18.00: Klub seniorů

Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
nebo na tel: 603 222 589
Pondělí 8.30: Pilates
Pondělí 9.45: Cvičení rodičů s dětmi (2 – 3 roky)
Pondělí 11.00: Zdravotní cvičení pro seniory
Pondělí 16.45: Jóga pro děti (4 – 10 let)
Pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga (současně 19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 20.00: Pilates zdravotní
Úterý 17.45: Pilates
Úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Středa 8.00 a 9.00: Power jóga
Středa 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 19.00: Pilates
Středa 20.00: Advanced pilates
Čtvrtek 8.00: Power jóga
Čtvrtek 9.15: Cvičení rodičů s dětmi (2 – 3 roky)
Čtvrtek 20.00: Pilates (mimo 16. 10.)
Pátek 8.30: Power jóga (mimo 17. 10.)
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory (mimo 17. 10.)

Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00 a 15.45: Pohybový kroužek (mimo 27. 10.)
Pátek 17. 10. 8.00 – 18.00 a sobota 18. 10. 8.00 – 13.00: Burza dětského oblečení (pořádá Fórum rodičů)

Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
Neděle 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)


SPOLEČENSKÝ SÁL VODNICKÁ ZÁŘÍ 2014

Společenský sál Vodnická září 2014

Září

Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.cz):
nebo na tel: 603 222 589
Pondělí 8.30: Pilates
Pondělí 9.45: Cvičení rodičů s dětmi (2–3roky)
Pondělí 11.00: Zdravotní cvičení pro seniory
Pondělí 16.45: Jóga pro děti (4–10 let)
Pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga (současně 19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 20.00: Pilates zdravotní
Úterý 17.45: Pilates
Úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Středa 8.00 a 9.00: Power jóga
Středa 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 19.00: Pilates
Středa 20.00: Advanced pilates
Čtvrtek 8.00: Power jóga
Čtvrtek 9.00: Cvičení rodičů s dětmi (2–3 roky)
Čtvrtek 20.00: Pilates
Pátek 8.30: Power jóga
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory (zápis do kursů 1.9., 3.9. a 8.9. 18.30–20.00 hodin, zahájení od 1.9.)

Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00 a 15.45: Pohybový kroužek (zahájení 22.9.)

Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
Každou neděli 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)


Společenský sál Vodnická červen 2014

Společenský sál Vodnická červen 2014

Červen

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
Čtvrtek 5.6. 18.00: Klub seniorů (dále vždy 1.čtvrtek v měsíci)

Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
nebo na tel: 603 222 589
Každé pondělí 9.00: Pilates
Každé pondělí 16.50: Jóga pro děti (5–10 let)
Každé pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga
Každé pondělí 20.00: Pilates zdravotní
Každé úterý 17.45: Pilates
Každé úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Každou středu 8.00 a 9.00: Power jóga
Každou středu 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Každou středu 19.00: Pilates
Každý čtvrtek 9.00: Cvičení pro děti (maminky s dětmi 2–3 roky)
Každý čtvrtek 20.00: Pilates
Každý pátek 8.30: Power jóga
Každý pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory (1.5 a 2.5. se necvičí)

Lenka Bayerová (přihlášky na tel: 720 570 551):
Úterý 9.00 a čtvrtek 18.30: Břišní pekáč (fitness program Hanky Kynychové)

Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
Každou neděli 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)


Program sálu květen 2014

Společenský sál Vodnická květen 2014

Květen

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
Čtvrtek 1.5. 18.00: Klub seniorů (dále vždy 1.čtvrtek v měsíci)
Úterý 20.5. 15.00: Vítání občánků

Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
nebo na tel: 603 222 589
Každé pondělí 9.00: Pilates
Každé pondělí 16.50: Jóga pro děti (5–10 let)
Každé pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga
Každé pondělí 20.00: Pilates zdravotní
Každé úterý 17.45: Pilates
Každé úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Každou středu 8.00 a 9.00: Power jóga
Každou středu 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Každou středu 19.00: Pilates
Každý čtvrtek 9.00: Cvičení pro děti (maminky s dětmi 2–3 roky, kromě 8.5.)
Každý čtvrtek 20.00: Pilates
Každý pátek 8.30: Power jóga
Každý pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory
(1.5 a 2.5. se necvičí)

Lenka Bayerová (přihlášky na tel: 720 570 551):
Úterý 9.00 a čtvrtek 18.30: Břišní pekáč (fitness program Hanky Kynychové)

Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
Středa 15.30 a 16.15: Pohybový kroužek (jen 7.5. a 21.5.)

Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
Každou neděli 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)


Společenský sál Vodnická duben 2014

Společenský sál Vodnická duben 2014

Duben

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
Čtvrtek 3.4. 18.00: Klub seniorů (dále vždy 1.čtvrtek v měsíci)

Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
nebo na tel: 603 222 589
Každé pondělí 9.00: Pilates
Každé pondělí 16.50: Jóga pro děti (5–10 let)
Každé pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga
Každé pondělí 20.00: Pilates zdravotní
Každé úterý 17.45: Pilates
Každé úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Každou středu 8.00 a 9.00: Power jóga
Každou středu 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Každou středu 19.00: Pilates
Každý čtvrtek 9.00: Cvičení pro děti (maminky s dětmi 2–3 roky)
Každý čtvrtek 20.00: Pilates
Každý pátek 8.30: Power jóga
Každý pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory

(na Velikonoční pondělí 21.4. se necvičí)

Lenka Bayerová (přihlášky na tel: 720 570 551):
Úterý 9.00 a čtvrtek 18.30: Břišní pekáč (fitness program Hanky Kynychové)

Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
Každá středa 15.30 a 16.15: Pohybový kroužek

Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
Každou neděli 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)


Program březen 2014

Březen 2014

Společenský sál Vodnická březen 2014

Březen

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
Sobota 1.3. 14.30: Masopustní průvod (sraz masek před vchodem) Čtvrtek 6.3. 17.00: Klub seniorů (dále vždy 1.čtvrtek v měsíci)

Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
nebo na tel: 603 222 589
Každé pondělí 9.00: Pilates
Každé pondělí 16.50: Jóga pro děti (5–10 let)
Každé pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga
Každé pondělí 20.00: Pilates zdravotní
Každé úterý 17.45: Pilates
Každé úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Každou středu 8.00 a 9.00: Power jóga
Každou středu 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Každou středu 17.45: Power jóga
Každou středu 19.00: Pilates
Každý čtvrtek 9.00: Cvičení pro děti (maminky s dětmi 2–3 roky)
Každý čtvrtek 20.00: Pilates
Každý pátek 8.30: Power jóga
Každý pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory Lenka Bayerová (přihlášky na tel: 720 570 551):
Úterý 9.00 a čtvrtek 18.30: Břišní pekáč (fitness program Hanky Kynychové)

Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
Každá středa 15.30 a 16.15: Pohybový kroužek Pátek 21.3. 8.00 – 18.00 a sobota 22.3. 8.00 – 16.00: Burza dětského oblečení (pořádá Fórum rodičů)

Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
Každou neděli 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)


Program sál Vodnická únor 2014

Únor

Společenský sál Vodnická únor 2014

Únor

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
Čtvrtek 6.2. 17.00: Klub seniorů (dále vždy 1.čtvrtek v měsíci)

Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):

Každé pondělí 9.00: Pilates
Každé pondělí 16.50: Jóga pro děti (5–10 let)
Každé pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga
Každé pondělí 20.00: Pilates zdravotní
Každé úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Každou středu 8.00 a 9.00: Power jóga
Každou středu 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Každou středu 19.00: Pilates
Každý čtvrtek 9.00: Cvičení pro děti (maminky s dětmi 2–3 roky)
Každý čtvrtek 20.00: Pilates
Každý pátek 8.30: Power jóga
Každý pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory Lenka Bayerová (přihlášky na tel: 720 570 551):
Úterý 9.00 a čtvrtek 18.30: Břišní pekáč (fitness program Hanky Kynychové)

Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
Každá středa 15.30 a 16.15: Pohybový kroužek (kromě 19.2.)

Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
Každou neděli 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)


Leden

Leden

Společenský sál Vodnická leden 2014

Leden

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
Čtvrtek 9.1. 17.00: Klub seniorů (dále vždy 1.čtvrtek v měsíci)

Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
Každé pondělí 9.00: Pilates
Každé pondělí 16.50: Jóga pro děti (5–10 let)
Každé pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga
Každé pondělí 20.00: Pilates zdravotní
Každé úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Každou středu 8.00 a 9.00: Power jóga
Každou středu 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Každou středu 19.00: Pilates
Každý čtvrtek 8.00: Power jóga
Každý čtvrtek 9.15: Cvičení pro děti (maminky s dětmi 2–3 roky)
Každý čtvrtek 20.00: Pilates
Každý pátek 8.30: Power jóga
Každý pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory

Lenka Bayerová (přihlášky na tel: 720 570 551):
Úterý 9.00 a čtvrtek 18.30: Břišní pekáč (fitness program Hanky Kynychové)

Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
Každá středa 15.30 a 16.15: Pohybový kroužek

Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
Každou neděli 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)


Společenský sál - prosinec

Společenský sál Vodnická prosinec 2013

Prosinec

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
Středa 4.12. 15.00 a 17.30: Mikulášská besídka (místenky na ÚMČ Praha – Újezd) Čtvrtek 5.12. 17.00: Klub seniorů (dále vždy 1.čtvrtek v měsíci)

Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
Každé pondělí 19.00–20.00: Power jóga
Každé pondělí 20.00–21.00: Pilates zdravotní
Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power jóga
Každou středu 8.00–9.00 a 9.00–10.00: Power jóga
Každou středu 10.15–11.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Každou středu 19.00–20.00: Pilates
Každý čtvrtek 8.00–9.00: Power jóga
Každý čtvrtek 9.15–10.00: Cvičení rodičů s dětmi
Každý čtvrtek 20.00–21.00: Pilates
Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):

Středa 18.12. 15.30–16.15 a 16.15–17.00: Sportovní kroužek

Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
Každou neděli 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)


Program sálu listopad

Společenský sál Vodnická listopad 2013

Listopad

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
Čt 7.11. 17.00: Klub seniorů (dále vždy 1.čtvrtek v měsíci)

Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
Každé pondělí 19.00–20.00: Power jóga
Každé pondělí 20.00–21.00: Pilates zdravotní
Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power jóga
Každou středu 9.00–10.00: Power jóga
Každou středu 10.15–11.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Každou středu 19.00–20.00: Pilates
Každý čtvrtek 8.00–9.00: Power jóga
Každý čtvrtek 9.15–10.00: Cvičení rodičů s dětmi
Každý čtvrtek 20.00–21.00: Pilates

Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
Každou středu 15.30–16.15 a 16.15–17.00: Sportovní kroužek

Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
Každou neděli 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)


Společenský sál Vodnická říjen 2013

Společenský sál Vodnická říjen 2013

Říjen

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
Čt 3.10. 18.00: Klub seniorů (dále vždy 1.čtvrtek v měsíci)

Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
Každé pondělí 19.00–20.00: Power jóga
Každé pondělí 20.00–21.00: Pilates zdravotní
Každé úterý 9.00–9.45: Cvičení rodičů s dětmi
Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power jóga
Každou středu 9.00–10.00: Power jóga
Každou středu 10.15–11.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Každou středu 19.00–20.00: Pilates
Každý čtvrtek 20.00–21.00: Pilates

Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
Každou středu 15.30–16.15 a 16.15–17.00: Sportovní kroužek (zahájení 18.9.)
Pátek 11.10. 8.00–18.00 a sobota 12.10. 9.00–16.00:Burza dětského oblečení (pořádá Fórum rodičů)

Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
Každou neděli 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)


Zásady pronájmu společenského sálu Vodnická

Zásady pronájmu společenského sálu Vodnická

 1. Předmět pronájmu:

 1. Městská část Praha – Újezd nabízí k pronájmu nebytový prostor č.531/1 v přízemí Domu služeb na adrese Vodnická 531/44, 149 00 Praha 4 – Újezd v rozsahu: společenský sál 81,9m2, sociální zařízení 11,9m2 (předsíň, WC muži, WC ženy, úklid), terasa 43,1m2.

 1. Vybavení společenského sálu tvoří: 5 stolů + 20 konferenčních židlí, 2 dětské stolky + 8 židliček, kuchyňská linka se stolním nádobím, lednice, varná konvice, mikrovlnná trouba, mobilní věšák, koberec 4×6,5m, nástěnka. Další vybavení bude pronajímatel průběžně doplňovat (uzamykatelné skříňky, výstavní panely, internet+wifi, audiovizuální technika…).

 1. Obecné smluvní podmínky

 1. Nájemní smlouva musí být uzavřena na dobu určitou, nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. Musí obsahovat identifikační údaje nájemce, účel pronájmu, dobu pronájmu (zpravidla konkrétní dny a hodiny v běžném týdnu), výpočet a celkovou výši nájemného a způsob jeho úhrady.

 1. Změna rozsahu pronájmu v průběhu platnosti nájemní smlouvy (např. rozšíření nabídky kroužků během roku) bude řešena písemným dodatkem.

 1. Doba pronájmu se zaokrouhluje na celé hodiny. Do doby pronájmu není započítán čas na přípravu a závěrečný úklid prostor, případně přestávky mezi jednotlivými akcemi, pokud tomu nebrání následující program.

 1. Za nevyužité termíny (např. státní svátky, prázdniny…), písemně oznámené pronajímateli nejpozději 8 dní předem, nabídne pronajímatel nájemci náhradní termíny. Ve výjimečných případech lze o tyto nevyužité termíny rozsah pronájmu snížit.

 1. Nájemní smlouvu lze ukončit dohodou nebo výpovědí, výpovědní lhůta činí zpravidla jeden měsíc. Nájemní smlouvu na jednorázový nebo krátkodobý pronájem lze vypovědět nejpozději 15 dní před termínem akce.

 1. Nájemní smlouva na období 1.11.-31.12.2011 může být uzavřena s platností od data podpisu a účinností od 1.11.2011 (v případě, že nájemní vztah byl uzavřen před schválením těchto zásad).

 1. Účel pronájmu

 1. Městská část Praha – Újezd pronajímá prostory společenského sálu především pro rozšíření nabídky zájmových, kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit svých občanů.

 1. Za „nekomerční pronájem“ je považován pronájem pro zájmové aktivity občanů a sdružení fyzických osob, z něhož neplyne nájemci zisk. Akce musí být veřejně přístupné, případně po přihlášení a zaplacení vstupného či kursovného. Za nekomerční pronájem je výjimečně možné považovat i neveřejná setkání občanů Městské části Praha – Újezd, např. rodinné oslavy.

 1. Nájemci, který má uzavřenou smlouvu na dlouhodobý nekomerční pronájem, lze pro další veřejně přístupné akce, u kterých není vybíráno vstupné, poskytnout prostor zdarma (např. pro setkávání dospělých nebo besedy).

 1. Za „komerční pronájem“ je považován pronájem, který slouží nájemci k podnikání nebo mu z jeho činnosti plyne zisk. Za komerční pronájem jsou považovány i schůze či shromáždění právnických osob (včetně neziskových, jako jsou bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, občanská sdružení, politické strany a hnutí, církve a náboženské společnosti…), s výjimkou těch, které zde již mají uzavřenou smlouvu na dlouhodobý nekomerční pronájem. Za komerční pronájem jsou dále považovány všechny ostatní akce „pro uzavřenou společnost“.

 1. Nájemné a způsob úhrady

 1. Nájemné za nekomerční pronájem činí 200,– Kč/hod nebo 500,– Kč/půlden (zpravidla 8:00–12:00 nebo 12:00–16:00). K nájemnému se připočítává DPH dle platných předpisů, tj. pouze v případě jednorázového nebo krátkodobého pronájmu.

 1. Nájemné za komerční pronájem činí nejméně 400,– Kč/hod nebo 1.000,– Kč/půlden (zpravidla 8:00–12:00 nebo 12:00–16:00) nebo 1.500,– Kč/den (zpravidla 8:00–17:00). K nájemnému se připočítává DPH dle platných předpisů. Pro dlouhodobý komerční pronájem lze dále sjednat cenu dohodou. Výsledná cena přitom nesmí být nižší než by byla u nekomerčního pronájmu za stejný čas.

 1. Nájemné za dlouhodobý pronájem je splatné do posledního dne běžného kalendářního čtvrtletí, nejpozději do posledního dne platnosti smlouvy. Nájemné za 4. čtvrtletí je splatné nejpozději do 15. prosince běžného kalendářního roku.

 1. Nájemné za jednorázový nebo krátkodobý pronájem je splatné do 14 dní po podpisu smlouvy.

 1. Nájemné vždy zahrnuje paušální úhradu za služby spojené s užíváním jednotky (dodávky médií, úklid, likvidace opadu…).

 1. Další povinnosti pronajímatele:

 1. Pronajímatel zajišťuje dodávku tepla, elektřiny, teplé a studené vody, dále pravidelný úklid prostor nejméně 2× týdně, doplňování hygienických potřeb a likvidaci odpadu.

 1. U dlouhodobých pronájmů pronajímatel zpravidla zapůjčí nájemci klíč a nastaví přístupový kód EZS. U jednorázových pronájmů pronajímatel prostory na začátku odemkne a předá nájemci, po akci je převezme zpět a zamkne.

 1. Pronajímatel neodpovídá za zranění či škodu na majetku osob, účastnících se programu nájemce.

 1. Další povinnosti nájemce:

 1. Nájemce odpovídá za škody, způsobené jím nebo účastníky akce, na předmětu pronájmu. Nájemce je povinen na veškeré zjištěné závady (i jím nezaviněné) neprodleně upozornit pronajímatele.

 1. Nájemce (v případě obdržení klíče a kódu) při odchodu odpovídá za uzamčení a zastřežení prostor, včetně zavření oken.

 1. Na pravidelné akce (placené kroužky) se účastníci přezouvají, jinak je nutné smotat koberec. Na koberec není dovoleno vstupovat ve venkovní obuvi. Po akci je třeba umýt stolní nádobí, uklidit povrch stolů, skříněk a kuchyňské linky, srovnat stoly a židle

 1. Nájemce respektuje zákaz kouření ve všech prostorách jednotky včetně terasy.


Společenský sál Vodnická září 2013

Společenský sál Vodnická září 2013

Září

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
 • Čt 5.9. 18.00: Klub seniorů (dále vždy 1.čtvrtek v měsíci)
 • Středa 11.9. 18.00: Veřejné setkání s občany (Metropolitní plán a rozvaha o charakteru území MČ)
Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
 • Každé pondělí 19.00–20.00: Power jóga
 • Každé pondělí 20.00–21.00: Pilates zdravotní
 • Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power jóga
 • Každou středu 9.00–10.00: Power jóga
 • Každou středu 10.15–11.15: Zdravotní cvičení pro seniory
 • Každou středu 19.00–20.00: Pilates
 • Každý čtvrtek 20.00–21.00: Pilates
 • (zápis do kursů 4.9. a 5.9. 19.30–21.00, zahájení od 9.9.)
Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
 • Každou středu 15.30–16.15 a 16.15–17.00: Sportovní kroužek (zahájení 18.9.)
Sbor Křesťanské Společenství Praha (více na sbor.kspraha.cz/re­giony/jihovychod):
 • Každou neděli 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)

Společenský sál Vodnická červen 2013

Společenský sál Vodnická červen 2013

Červen

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
 • Čt 6.6. 18.00: Klub seniorů
Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
 • Každé pondělí 19.00–20.00: Power jóga
 • Každé úterý 10.30–11.30: Výtvarná dílna s prvky Montessori (rodiče s dětmi 2–3 roky)
 • Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power jóga
 • Každou středu 9.00–10.00: Power jóga
 • Každý čtvrtek 19.00–20.00: Pilates a standing pilates

Společenský sál Vodnická květen 2013

Společenský sál Vodnická květen 2013

Květen

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
 • Čt 2.5. 18.00: Klub seniorů (dále vždy 1.čtvrtek v měsíci)
Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
 • Každé pondělí 19.00–20.00: Power jóga
 • Každé úterý 9.00–9.45: Cvičení rodičů s dětmi (2–3 roky)
 • Každé úterý 10.30–11.30: Výtvarná dílna s prvky Montessori (rodiče s dětmi 2–3 roky)
 • Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power jóga
 • Každou středu 9.00–10.00: Power jóga (kromě 1.5. a 8.5.)
 • Každou středu 20.00–21.00: Pilates a standing pilates (kromě 1.5. a 8.5.)
 • Každý čtvrtek 19.00–20.00: Pilates a standing pilates (2.5. 20.00–21.00)
Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
 • Každý čtvrtek 16.00–17.00: Sportovní kroužek (3–6 let, kromě 9.5. a 23.5.)

Společenský sál Vodnická duben 2013

Společenský sál Vodnická duben 2013

Duben

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
 • Čt 4.4. 18.00: Klub seniorů(dále vždy 1.čtvrtek v měsíci od 18.00)
Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
 • Každé pondělí 18.30–19.30: Power jóga
 • Každé úterý 9.00–9.45: Cvičení rodičů s dětmi (2–3 roky)
 • Každé úterý 10.30–11.30: Výtvarná dílna s prvky Montessori(rodiče s dětmi 2–3 roky)
 • Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power jóga
 • Každou středu 9.00–10.00: Power jóga
 • Každou středu 20.00–21.00: Pilates a standing pilates
 • Každý čtvrtek 19.00–20.00: Pilates a standing pilates(4.4. 20.00–21.00)
Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
 • Každý čtvrtek 16.00–17.00: Sportovní kroužek(3–6 let, kromě 11.4. a 25.4.)

Společenský sál Vodnická březen 2013

Společenský sál Vodnická březen 2013

Březen

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
 • Po 4.3. 17.00: Vernisáž výstavy kreseb ZUŠ Křtinská(sál je přístupný každé úterý + středu 16.00–19.00 a čtvrtek 17.00–19.00 až do 28.3., kromě 13–14.3.)
 • Čt 7.3. 17.00: Klub seniorů(dále vždy 1.čtvrtek v měsíci od 18.00)
Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
 • Každé pondělí 18.30–19.30: Power jóga
 • Každé úterý 9.00–9.45: Cvičení rodičů s dětmi (2–3 roky)
 • Každé úterý 10.30–11.30: Výtvarná dílna s prvky Montessori(rodiče s dětmi 2–3 roky)
 • Každé úterý 15.15–16.15: Příprava pro předškoláky podle Montessori metody (3–6 let)
 • Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power jóga
 • Každou středu 9.00–10.00: Power jóga
 • Každou středu 10.15–11.00: Jóga pro děti (3–5 let)
 • Každou středu 20.00–21.00: Pilates a standing pilates
 • Každý čtvrtek 19.00–20.00: Pilates a standing pilates(1.čtvrtek v měsíci 20.00–21.00)
Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
 • Každý čtvrtek 16.00–17.00: Sportovní kroužek(3–6 let)
 • Čt 14.3. a Pá 15.3. 8.00–18.00: Burza dětského oblečení a vybavení
 • So 23.3. 8.00–19.00: Velikonoční jarmark

Společenský sál Vodnická únor 2013

Společenský sál Vodnická únor 2013

Únor

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
 • So 2.2. 14.30: Masopustní průvod(sraz masek před vchodem)
 • Čt 7.2. 17.00: Klub seniorů(dále vždy 1. čtvrtek v měsíci)
Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
 • Každé pondělí 18.30–19.30: Power jóga
 • Každé úterý 9.00–9.45: Cvičení rodičů s dětmi (2–3 roky)
 • Každé úterý 10.30–11.30: Výtvarná dílna s prvky Montessori(rodiče s dětmi 2–3 roky)
 • Každé úterý 15.15–16.15: Příprava pro předškoláky podle Montessori metody (3–6 let)
 • Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power jóga
 • Každou středu 9.00–10.00: Power jóga
 • Každou středu 10.15–11.00: Jóga pro děti (3–5 let)
 • Každou středu 20.00–21.00: Pilates a standing pilates
 • Každý čtvrtek 19.00–20.00: Pilates a standing pilates(1.čtvrtek v měsíci 20.00–21.00)
Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
 • Každý čtvrtek 16.00–17.00: Sportovní kroužek(3–6 let)

Společenský sál Vodnická leden 2013

Společenský sál Vodnická leden 2013

Leden

Městská část Praha – Újezd (více na www.praha-ujezd.cz):
 • Čt 3.1. 17.00: Klub seniorů(dále vždy 1.čtvrtek v měsíci)
Klub Vodnická, o.s. (více na klubvodnicka.web­node.cz):
 • Každé pondělí 18.30–19.30: Power jóga
 • Každé úterý 9.00–9.45: Cvičení rodičů s dětmi (2–3 roky)
 • Každé úterý 10.30–11.30: Výtvarná dílna s prvky Montessori (rodiče s dětmi 2–3 roky)
 • Každé úterý 15.15–16.15: Matematika a čeština podle M. Montessori (3–6 let)
 • Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power jóga
 • Každou středu 9.00–10.00: Power jóga
 • Každou středu 10.15–11.00: Jóga pro děti (3–5 let)
 • Každou středu 20.00–21.00: Pilates a standing pilates
 • Každý čtvrtek 19.00–20.00: Pilates a standing pilates (1.čtvrtek v měsíci 20.00–21.00)

Zvýrazněné kursy budou otevřeny při minimálním počtu pěti předplatitelů. Zahájení od 7.1.2013.

Mateřská škola Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):
 • Každý čtvrtek 16.00–17.00: Sportovní kroužek (3–6 let)

Pronájem sálu

Pronájem sálu

Klub Vodnická

Občanské sdružení Klub Vodnická o.s. vzniklo jako iniciativa několika pedagogicky založených maminek, které v Kateřinkách postrádaly volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi a seniory. Postupem času se ukázal zájem zejména o cvičení dospělých, dětí a seniorů.
Nabízí cvičení pro dospělé, děti i seniory včetně zdravotního cvičení. V nabídce má Powerjogu, Pilates, Jogu, cvičení pro seniory, cvičení pro děti 2–3 roky, Jogu pro děti.
www.klubvodnicka.cz

Kometa

Pokud chcete aktivně trávit čas s dětmi, navštivte „Kometu“ – Komunitní setkávání rodičů s dětmi.
Navážete společně sociální kontakt, zopakujete si angličtinu, společně si zacvičíte a dozvíte se plno novinek od zajímavých hostů.
http://kometa2.webnode.cz/


Společenský sál Vodnická

Společenský sál Vodnická