Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Články

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Úřad práce České republiky – kontaktní pracoviště – krajská pobočka pro hlavní město Prahy
Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
tel.: 950 178 111
e-mail: posta.aae@aa.mpsv.cz
Webová stránka

vedoucí oddělení zprostředkování:
Mgr. Renáta Sendulská, tel.: 950 178 433,
e-mail: renata.sendulska@uradprace.cz

vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti:
Ing. Ivana Malá. tel.: 950 178 421
e-mail: Ivana.Mala@aa.mpsv.cz

Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 11:00
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 11:00
Pátek: 8:00 – 11:00 (jen noví uchazeči o zaměstnání)


SOCIÁLNÍ DÁVKY, PŘÍSPĚVKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA, HMOTNÁ NOUZE, SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PŘÍSPĚVEK NA PÉČI,DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Úřad práce České republiky
Kontaktní pracoviště – krajská pobočka pro hlavní město Prahu
Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
Webová stránka

Státní sociální podpora
Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
tel.: 950 178 734
e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý:
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
Pátek:
Vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče
Bc. Jana Vyleťalová, tel: 950 178 734
e-mail: Jana.Vyletalova@uradprace.cz

Hmotná nouze
Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
Tel.: 950 178 725
e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý:
Středa:8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
Pátek:
Vedoucí oddělení hmotné nouze
Ing. Jana Sklářová, tel: 950 178 725
e-mail: Jana.Sklarova@uradprace.cz

Sociální služby, příspěvek na péči
Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
Tel.: 950 178 746
e-mail:posta.abk@aa.mpsv.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý:
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
Pátek:
Vedoucí oddělení PnP a DOZP
Jana Odehnalová, DiS., tel: 950 178 746
e-mail:jana.odehnalova@uradprace.cz

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
Tel.: 950 178 747
e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý:
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
Pátek:
Vedoucí oddělení PnP a DOZP
Jana Odehnalová, DiS., tel: 950 178 746
e-mail: jana.odehnalova@uradprace.cz

Více informací na webových stránkách úřadu práce


ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Činnost v oblasti sociální péče a zdravotnictví ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hl. m. Prahy, zabezpečuje pro MČ Praha – Újezd odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140, Praha 4.

Součástí odboru sociálních věcí a zdravotnictví je:

• oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže

• oddělení sociální péče a pomoci

• oddělení sociální prevence

• agenda protidrogového koordinátora

Podrobné informace o struktuře a náplni činnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví naleznete zde.

Městská část Praha – Újezd může poskytnout občanům trvale hlášeným na území MČ Praha – Újezd v tíživých životních situacích finanční dar, a to na základě žádosti. Sociální komise žádost prověří, případně požádá o její doplnění. O přiznání finančního daru a jeho výši rozhoduje Zastupitelstvo městské části Praha – Újezd svým usnesením.


CENTRUM SOCIÁLNÍ SLUŽEB

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, které je jeho zřizovatelem.
Tato organizace poskytuje prioritně terénní, ambulantní i pobytové služby široké škále osob v tíživé životní nebo sociální situaci. Rozsah služeb realizovaných CSSP zahrnuje služby především z oblasti sociální, ale jeho nedílnou součástí jsou také některé ze služeb zdravotnických, informačních apod. Zároveň CSSP zaměřuje svou činnost i na sféru odborného vzdělávání a metodickou a koncepční aktivitu v oblasti sociálních služeb na území Prahy.

Adresa:
Centrum sociálních služeb Praha
Zřizovatel hlavní město Praha, příspěvková organizace
Žilinská 2769/2
141 00 Praha 4 – Záběhlice
Tel.: +420 222 581 290

Webové stránky


Dům služeb Vodnická

Dům služeb Vodnická


Sociální služby

Sociální služby

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA, HMOTNÁ NOUZE, SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PŘÍSPĚVEK NA PÉČI,DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

BYTOVÁ POLITIKA