Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Články

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Oddělení zprostředkování a podpor v nezaměstnanosti, Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4

vedoucí: Bc. Renáta Sendulská, tel. 950 178 433, mail: renata.sendulska@aa.mpsv.cz
úřední hodiny:
Po + St: 8 –12, 13 – 17 (včetně evidence nových uchazečů)
Út + Čt : 8 – 11 (včetně evidence nových uchazečů)
Pá 8 – 11 (pouze evidence nových uchazečů)

referát zprostředkování
vedoucí: Martina Matuščáková, tel. 950 178 439, mail: martina.matuscakova@aa.mpsv.cz

referát podpor v nezaměstnanosti
vedoucí: ing. Ivana Malá, tel. 950178421, mail ivana.mala@aa.mpsv.cz

oblasti činnosti oddělení:
- evidence uchazečů o práci
- výplata podpory v nezaměstnanosti
- zajišťování rekvalifikace:
kontaktní osoba: ing. Helena Vráželová, tel. 950 178 417, mail helena.vrazelova@aa.mpsv.cz


SOCIÁLNÍ DÁVKY, PŘÍSPĚVKY

SOCIÁLNÍ DÁVKY, PŘÍSPĚVKY

Příspěvky a sociální dávky poskytuje pracoviště Úřadu práce, Bohúňova 1553, Praha 4

Příspěvek na péči – tel. 950 178 730

Dávky pro osoby se zdravotním postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku) a vydávání průkazů pro osoby se zdravotním postižením – tel. 950 178 747

Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc – újma na zdraví, vážná mimořádná událost)- tel. 950 178 738

Dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče)- tel. 950 178 741


ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Činnost v oblasti sociální péče a zdravotnictví ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hl. m. Prahy, zabezpečuje pro MČ Praha – Újezd odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140, Praha 4.

Součástí odboru sociálních věcí a zdravotnictví je:

• oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže

• oddělení sociální péče a pomoci

• oddělení sociální prevence

• agenda protidrogového koordinátora

Podrobné informace o struktuře a náplni činnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví naleznete zde.

Městská část Praha – Újezd může poskytnout občanům trvale hlášeným na území MČ Praha – Újezd v tíživých životních situacích finanční dar, a to na základě žádosti. Sociální komise žádost prověří, případně požádá o její doplnění. O přiznání finančního daru a jeho výši rozhoduje Zastupitelstvo městské části Praha – Újezd svým usnesením.


CENTRUM SOCIÁLNÍ SLUŽEB

CENTRUM SOCIÁLNÍ SLUŽEB

Centrum poskytuje:
 • informační servis o sociálních službách
 • sociální poradenství
 • tematické brožury
 • adresáře ze sociální oblasti
  • Adresář poskytovatelů sociálních služeb 2007
  • Mateřství, rodičovství, náhradní rodinná péče 2007 – informace, kontakty, sociální zdravotní služby
  • V Praze doma bez domova 2007 – průvodce Prahou pro lidi bez domov
  • Poradenství aneb nebojte se zeptat 2006
  • Informace, kontakty a sociálně zdravotní služby pro seniory 2005
Centrum provozuje specializované bezplatné poradny:
 • Sociální poradnu pro sluchově postižené ve znakovém jazyce
  • pondělí 8,30 – 13,00 ; 14,00 – 17,00
 • Právní poradnu zaměřenou na občanské a rodinné právo
  • středa 9,00 – 13,00
 • Poradnu pro zdravotně postižené
  • pondělí 14,00 – 17,00
  • pátek 8,30 – 12,00
Kontakt na centrum:

Jungmannova ulice 35/29, 110 00 Praha 1 (přízemí Škodova paláce) Tel: 236 005 328

e-mail: kontakt@mcssp.cz

webové stránky: www.mcssp.cz

Informační linka k sociálním službám:

Po, Čt 10,00 – 14,00 Tel: 739 824 749

Provozní doba centra:
Pondělí 8,30 – 13,00 14,00 – 17,00
Středa 8,30 – 13,00 14,00 – 17,00
Čtvrtek 8,30 – 12,00
Pátek 8,30 – 12,00

Dům služeb Vodnická

Dům služeb Vodnická


Sociální služby

Sociální služby

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

SOCIÁLNÍ DÁVKY, PŘÍSPĚVKY

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

CENTRUM SOCIÁLNÍM SLUŽEB

BYTOVÁ POLITIKA