Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Činnost v oblasti sociální péče a zdravotnictví ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hl. m. Prahy, zabezpečuje pro MČ Praha – Újezd odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 11, Nad Opatovem 2140, Praha 4.

Součástí odboru sociálních věcí a zdravotnictví je:

• oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže

• oddělení sociální péče a pomoci

• oddělení sociální prevence

• agenda protidrogového koordinátora

Podrobné informace o struktuře a náplni činnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví naleznete zde.

Městská část Praha – Újezd může poskytnout občanům trvale hlášeným na území MČ Praha – Újezd v tíživých životních situacích finanční dar, a to na základě žádosti. Sociální komise žádost prověří, případně požádá o její doplnění. O přiznání finančního daru a jeho výši rozhoduje Zastupitelstvo městské části Praha – Újezd svým usnesením.