Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA, HMOTNÁ NOUZE, SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PŘÍSPĚVEK NA PÉČI,DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Úřad práce České republiky
Kontaktní pracoviště – krajská pobočka pro hlavní město Prahu
Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
Webová stránka

Státní sociální podpora
Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
tel.: 950 178 734
e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý:
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
Pátek:
Vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče
Bc. Jana Vyleťalová, tel: 950 178 734
e-mail: Jana.Vyletalova@uradprace.cz

Hmotná nouze
Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
Tel.: 950 178 725
e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý:
Středa:8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
Pátek:
Vedoucí oddělení hmotné nouze
Ing. Jana Sklářová, tel: 950 178 725
e-mail: Jana.Sklarova@uradprace.cz

Sociální služby, příspěvek na péči
Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
Tel.: 950 178 746
e-mail:posta.abk@aa.mpsv.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý:
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
Pátek:
Vedoucí oddělení PnP a DOZP
Jana Odehnalová, DiS., tel: 950 178 746
e-mail:jana.odehnalova@uradprace.cz

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
Tel.: 950 178 747
e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý:
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
Pátek:
Vedoucí oddělení PnP a DOZP
Jana Odehnalová, DiS., tel: 950 178 746
e-mail: jana.odehnalova@uradprace.cz

Více informací na webových stránkách úřadu práce