Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

HISTORIE VÝSTAVBY ZBROJNICE

Výstavba hasičské zbrojnice byla zahájena v jarních měsících roku 2018. Stavba probíhala v režii vybraného zhotovitele, kterým byla firma STAVEKO, spol. s r. o., za vysoutěženou cenu 23 mil. Kč s DPH. Stavba probíhala dle projektové dokumentace a harmonogramu bez velkých komplikací a potíží při samotné realizaci, a tak na konci roku 2018 byla úspěšně zkolaudována. Stavba je navržena jako nízkoenergetická, její součástí je i cvičná věž. Objekt zbrojnice již slouží sboru dobrovolných hasičů, kteří se dočkali vhodných prostor pro svou činnost a výcvik jednotky, na cvičné věži zdokonalují svou fyzickou zdatnost. Přízemí budovy je rozděleno na dvě části, jednu část využívají zaměstnanci údržby městské části pro umístění veškerého technického vybavení a druhá část je určena jako zázemí pro hasiče – parkování vozů, umístění potřebného vybavení a oblečení. V patře budovy jsou sociální a úklidové místnosti, kancelář pro velitele hasičů a velká společenská místnost, která je využívána našimi mladými hasiči k pravidelným setkáním a jednotkou se sborem hasičů ke školení a odborné výuce.
Stavba zbrojnice, včetně pozemku, byla v ledna 2019 na zasedání zastupitelstva městské části předána formou výpůjčky k využívání sboru dobrovolných hasičů. Zároveň bylo zastupitelstvem schváleno založení nové společnosti Technické služby Újezd, s. r. o., která bude sídlit v hasičské zbrojnici. Společnost zahájí činnost na území městské části 1. května 2019, v současné době probíhá výběrové řízení na jednatele společnosti.