Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (JSDH) je zřízena městskou částí Praha – Újezd, organizačně, materiálně i z finančního hlediska náleží do samostatné působnosti městské části. Jednotka je předurčena k hašení požárů, provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.).
Na základě souhlasu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy jmenoval starosta městské části dne 24. 2. 2016 do funkce velitele JSDH pana Ivana Křížka. JSDH je zařazena jako Jednotka požární ochrany V s místní působností (zpravidla) pro území hl. m. Prahy. Má deset členů, hasičů, a její současné prozatímní označení je JPO N – není zařazena. Zařazení jednotky do Integrovaného záchranného systému předpokládáme v druhé polovině roku 2016, po splnění všech povinných školení hasičů a vybavení hasičského vozidla Ford Transit. V současné době se hasiči proškolují a sbírají zkušenosti.

Jmenný seznam, dosažené odbornosti a školení
Ivan Křížek – velitel, strojník, vedoucí mládeže III. stupně a přípravky, zkouška odborné způsobilosti – motorová pila a křovinořez
Václav Drahorád – velitel, strojník, zkouška odborné způsobilosti – motorová pila a křovinořez
Jiří Vlach – velitel
Karel Vaněk – strojník, zkouška odborné způsobilosti – motorová pila a křovinořez
Daniel Hakl – zkouška odborné způsobilosti – motorová pila a křovinořez
Tomáš Váňa – zkouška odborné způsobilosti – motorová pila a křovinořez
Vladimír Mikoláš – člen
Zdeněk Kroužek – člen
Pavel Svoboda – člen
Jakub Kříž – člen

Další kurzy a školení
- používání dýchací techniky – 2016
- lezecí technika – 2016
- používání přenosných hasičských přístrojů – HZS DP PS Hostivař – 19. 3. 2016
- polygom v Dubčí – montáž a demontáž protipovodňových zábran – 2. 4. 2016

Vybavení vozidla DAL 1Z
JSDH si svépomocí vybavuje dodávkové vozidlo s označením DAL 1Z, na které již umístili pochozí střechu, držáky savic, pracovní světla, sváděcí aleje, ovládací prvky světelné a zvukové výstražné signalizace a taktéž ho označili polepem. Dále zahájili práce na vybavování úložného prostoru pro umístění zásahové techniky.

Foto vozidla

Hasičská zbrojnice
Městská část ve spolupráci s hasiči plánuje výstavbu hasičské zbrojnice, která by měla vyrůst na pozemku v Újezdu, naproti ulici Ve Vilkách. Máme již vypracovanou studii, a v nejbližší době budeme zadávat projektovou dokumentaci pro umístění stavby a stavební povolení. Stále ale čekáme na změnu územního plánu dotčeného pozemku z obytné výstavby na veřejnou vybavenost, která je podána od ledna 2013.

Situace stavby
Půdorys 1. nadzemního podlaží
Půdorys 2. nadzemního podlaží
Řez
Pohled severní a západní
Pohled jižní a východní