Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Rekonstrukce Proutěná

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Jedná se o projektovou dokumentaci na stavební úpravy komunikací, chodníků, inženýrských sítí a zeleně v lokalitě „Sídelní část Kateřinky“ v městské části Praha-Újezd. Předmětná lokalita je vymezená ulicemi Vodnická, Krajanská, U Pramene, Na Křtině a Milíčovská, vše v k.ú. Újezd u Průhonic.
Termín odevzdání PD je 30.6.2019.
Projektová dokumentace je rozdělena na 6 dílčích etap, dle odlišných typů povolení stavebních úprav.
Celkové náklady na zpracování projektové dokumentace, včetně příslušných povolení, jsou 1 870 000 Kč bez DPH.

Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Proutěná

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Proutěná

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Proutěná

Propočet nákladů na stavbu – Rekonstrukce Proutěná

Celková situace rekonstrukce

Situace – rekonstrukce 1. etapa

Situace – rekonstrukce 2A. etapa

Situace – rekonstrukce 2B. etapa

Situace – rekonstrukce 3. etapa

Situace – rekonstrukce 4. etapa

Situace – rekonstrukce 5. etapa

UMÍSTĚNÍ PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ

Informace o podzemních kontejnerech

Podzemní kontejnery – celková situace

Podzemní kontejnery – situace Proutěná 1

Podzemní kontejnery – situace Proutěná 2