Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zpravodaj Klíč 2019

Obsah ročníku 2019

Číslo 1
PF 2019
Slovo starosty
Rozsvícení vánočních stromů
Údržba komunikací na území městské části
Netradiční mikulášská nadílka