Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zpravodaj Klíč 2014

Obsah ročníku 2014

Číslo 12
Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha – Újezd
Ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Újezd
Slovo starosty
Program sálu Vodnická

Číslo 11
Dětský cyklistický závod
Osmé běžecké závody organizované MČ Praha – Újezd
Přistavení kontejnerů na bioodpad
Důležitá usnesení zastupitelstva
Program sálu Vodnická

Číslo 10
Slovo starosty
Volby do zastupitelstev obcí
Oprava provizorního chodníku
Mateřská škola v Újezdu
Výlet seniorů
Program sálu Vodnická

Číslo 9
Protihluková stěna v Újezdu
Dopravní omezení v Kateřinkách
Pražské cyklozvonění
S údržbou pomáhají brigádníci
Program sálu Vodnická
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 7/8
7.ročník Májové veselice
Památky na území Újezdu a Kateřinek a jejich opravy
RunGo trénink
Tenisové kurty v Újezdu
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 6
Čisté kopce již posedmé!
9.ročník hokejového utkání
Revitalizace milíčovských kopců
Pivní slavnosti
Dětské rybářské závody
Důležitá usnesení zastupitelstva
Program sálu Vodnická

Číslo 5
RUNGO.CZ – běháme srdcem
Očkování psů proti vzteklině
Výstavba altánu
Program sálu Vodnická
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 4
Pozvánka na kulturu a sport
Masopustní průvod
Čisté kopce 2014
Program sálu Vodnická
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 3
Slovo starosty
Důležitá usnesení zastupitelstva
Program sálu Vodnická
Nová posila údržby
Ohlašovací povinnost

Číslo 2
Slovo starosty
Důležitá usnesení zastupitelstva
Program sálu Vodnická
Koncert mobilní zvonohry
Setkání u vánočního stromu

Číslo 1
Slovo starosty
Důležitá usnesení zastupitelstva
Program sálu Vodnická
Mikulášská besídka
PF 2014