Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zpravodaj Klíč 2015

Obsah ročníku 2015

Číslo 12
Autopark miniatur
Milíčovské kopce
Nabídka služby nájmu komunálního vozidla
Pozvánka na besedu
Vyhlášení konkursního řízení
Progam sálu Vodnická
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 11
Slovo starosty
Položení základního kamene mateřské školy Formanská
Areál ledových sportů v ZŠ Ke Kateřinkám
Rybářské závody
Program sálu Vodnická

Číslo 10
Zahájení školního roku a výstavba nové školky
Multifunkční hřiště u Milíčovského lesa
Beseda o historii okolí Újezdu
Příprava na zimní údržbu
Program sálu Vodnická

Číslo 9
Mateřská škola Formanská
Pomoc rybám
Revitalizace Milíčovských kopců
Důležitá usnesení zastupitelstva
Program sálu Vodnická

Číslo 7/8
Slovo starosty
Výlet seniorů
Nové multifunkční hřiště v provozu
Poděkování
Úspěšné dobytí dvou hradů

Číslo 6
Slovo starosty
Dopravní situace v MČ Praha – Újezd
Tenis pro děti v Újezdu
Charitativní bazar

Číslo 5
Slovo starosty
Výsledky místního referenda
Nebezpečí pádu stromů
Důležitá usnesení zastupitelstva
Program sálu Vodnická

Číslo 4
Charitativní bazar
Tenis pro děti v Újezdu
Sbor dobrovolných hsičů Praha – Újezd
Důležitá usnesení zastupitelstva
Program sálu Vodnická

Číslo 3
Slovo starosty
Craft Rungo pětky přes ty 3 tydýty: kros pouze pro 500 lidí
Program sálu Vodnická
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 2
Místní referendum – exit na 3,7km na D1
Masopust 2015
Důležitá usnesení zastupitelstva
Program sálu Vodnická

Číslo 1
Klub seniorů informuje
Vítání občánků nově
Program sálu Vodnická
PF 2015