Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zpravodaj Klíč 2016

Obsah ročníku 2016

Číslo 12
Revitalizace Milíčovských kopců
Znečišťování veřejného prostranství
Autobusová zastávka
Pozvánka na koncert zvonkohry a ohňostroj
Důležitá usnesení zastupitelstva
Program sálu Vodnická

Číslo 11
Slavnostní zahájení provozu Mateřské školy Formanská
Výzva k výměně občanských průkazů
Společenský sál – dům služeb
Program sálu Vodnická
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 10
Slavnostní zahájení provozu mateřské školy
Informace o činnosti Sboru dobrovolných hasičů a SK Újezd
Pozvánka na plánované kulturní a sportovní akce
Dětská burza s otevřenou zahradou MŠ Vodnická
Program sálu Vodnická
Mobilní aplikace MČ Praha – Újezd

Číslo 9
Hasičská zbrojnice
Mateřská škola Formanská
Kompostéry
Pražské cyklozvonění
Mobilní aplikace
Program sálu Vodnická

Číslo 7/8
Strom roku 2016
Májová veselice
Výlet seniorů
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 6
Slovo starosty
Rekonstrukce ulice Nad Statkem
Pálení čarodějnic
Program sálu Vodnická
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 5
Starosta zve na kulturu a sport
Vynášení Morany
Cesta podél Botiče
SK Újezd pořádá nábor dětí do fotbalového družstva
Program sálu Vodnická
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 4
Rekonstrukce komunikací v Újezdu
Rekonstrukce komunikací v sídelní části Kateřinky
Polomy na Milíčovských kopcích
Program sálu Vodnická
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 3
Masopust 2016
Nábor mladých hasičů – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Újezd
Dětská burza s otevřenou zahradou MŠ Vodnická
Pozvánka na besedu
Program sálu Vodnická
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 2
Navýšení rozpočtů pro městské části
Rozpočet pro rok 2016
Milíčovské kopce
Program sálu Vodnická
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 1
Slovo starosty
Zimní údržba
Pozvánka na besedu
Důležitá usnesení zastupitelstva
Program sálu Vodnická
PF 2016