Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zpravodaj Klíč 2017

Obsah ročníku 2017

Číslo 12
Výlov Návesního rybníka
Jak jsme volili do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Důležitá usnesení zastupitelstva
Železná neděle
Základní škola Formanská
Pozvánka na koncert zvonohry a na ohňostroj

Číslo 11
Plán zimní údržby komunikací v městské části
Výlet na zámek Sychrov
Vítání občánků v nových prostorách
Setkání u vánočních stromů
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 10
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – 20. října a 21. října
Dětská burza při Mateřské škole Vodnická
Výzva k výměně občanských průkazů
Likvidace odpadů

Číslo 9
Rekonstrukce komunikací a chodníků v Kateřinkách
Zahradní kompostéry
Oslava dětského dne
Plánované kulturní a sportovní akce na 2. pololetí letošního roku

Číslo 7/8
Reakce na článek „Slovo starosty městské části Praha-Újezd“ v čísle 06/2017 straně 9
Výlet seniorů na hospitál Kuks
Domácí kompostování – možnost žádat o kompostér
Výzva k výměně občanských průkazů
Autobusové přístřešky

Číslo 6
Slovo starosty
Likvidace odpadů
Pálení čarodějnic a stavění májky
Pokácená májka
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 5
Pozvánka na Májovou veselici
Zápis do mateřských škol
Likvidace odpadů
Čisté kopce
Očkování psů proti vzteklině
Mobilní aplikace

Číslo 4
Pozvánka na jarní výlet seniorů
Likvidace odpadů
Masopustní průvod
Důležitá usnesení zastupitelstva
Program sálu Vodnická

Číslo 3
Plánované investiční akce v městské části
Schválený rozpočet na rok 2017
Program sálu Vodnická
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 2
Výzva k výměně občanských průkazů
Pozvánka na akce pořádané městskou částí
Kontejner na vysloužilé světelné zdroje
Program sálu Vodnická
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 1
PF 2017
Oznámení o změně úředních dnů
Finanční odměna za dopadení sprejerů
Pražané mohou odevzdávat použité potravinářské oleje a tuky
Důležitá usnesení zastupitelstva
Program sálu Vodnická