Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zpravodaj Klíč 2017

Obsah ročníku 2017

Číslo 11
Plán zimní údržby komunikací v městské části
Výlet na zámek Sychrov
Vítání občánků v nových prostorách
Setkání u vánočních stromů
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 10
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – 20. října a 21. října
Dětská burza při Mateřské škole Vodnická
Výzva k výměně občanských průkazů
Likvidace odpadů

Číslo 9
Rekonstrukce komunikací a chodníků v Kateřinkách
Zahradní kompostéry
Oslava dětského dne
Plánované kulturní a sportovní akce na 2. pololetí letošního roku

Číslo 7/8
Reakce na článek „Slovo starosty městské části Praha-Újezd“ v čísle 06/2017 straně 9
Výlet seniorů na hospitál Kuks
Domácí kompostování – možnost žádat o kompostér
Výzva k výměně občanských průkazů
Autobusové přístřešky

Číslo 6
Slovo starosty
Likvidace odpadů
Pálení čarodějnic a stavění májky
Pokácená májka
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 5
Pozvánka na Májovou veselici
Zápis do mateřských škol
Likvidace odpadů
Čisté kopce
Očkování psů proti vzteklině
Mobilní aplikace

Číslo 4
Pozvánka na jarní výlet seniorů
Likvidace odpadů
Masopustní průvod
Důležitá usnesení zastupitelstva
Program sálu Vodnická

Číslo 3
Plánované investiční akce v městské části
Schválený rozpočet na rok 2017
Program sálu Vodnická
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 2
Výzva k výměně občanských průkazů
Pozvánka na akce pořádané městskou částí
Kontejner na vysloužilé světelné zdroje
Program sálu Vodnická
Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 1
PF 2017
Oznámení o změně úředních dnů
Finanční odměna za dopadení sprejerů
Pražané mohou odevzdávat použité potravinářské oleje a tuky
Důležitá usnesení zastupitelstva
Program sálu Vodnická