Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Městská část ve zpravodaji Prahy 11 Klíč

Klíč vydává Městská část Praha 11 od roku 1993, první rok vyšla čtyři čísla od druhého ročníku vychází Klíč jedenáctkrát ročně, číslo 7–8 jako prázdninové dvojčíslo.

Od roku 2002 si naše městská část hradí jednu tiskovou stranu, aby na ní mohla občany Újezdu a Kateřinek informovat o dění v městské části.

Od měsíce října 2007 přechází nově Klíč z měsíčníku na čtrnáctideník. Od tohoto data podáváme informace v Klíči vždy jen jednou za měsíc.

V březnu 2011 se Klíč vrátil ke své původní podobě a vychází opět jako měsíčník. Městská část tak informuje občany Újezdu a Kateřinek v každém čísle.

Klíč je k dispozici na úřadu městské části, do přístupných schránek ho distribuujeme sami.

Pro zobrazení ročníku klikněte na konkrétní odkaz