Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zpravodaj Klíč 2012

Obsah ročníku 2012

Číslo 12

 • Slovo starosty
 • Neohleduplní spolobčané
 • Zánik mandátu člena zastupitelstva
 • Prodej ordinace lékaře
 • Důležitá usnesení zastupitelstva
 • Sál vodnická

Číslo 11

 • Běžecké závody
 • Rekonstrukce komunikací
 • Klub seniorů
 • Mobilní sběrný dvůr
 • Kdy a kde najdete kontejnery na bioodpad
 • Důležitá usnesení zastupitelstva
 • Sál Vodnická

Číslo 10

 • Naše městská část volí v říjnu do Senátu Parlamentu ČR
 • Kontejnery na nadměrný komunální odpad
 • Kontejnery na bioodpad
 • Ordinace lékaře specialisty je k prodeji
 • Sál Vodnická

Číslo 9

 • JVK se stavět nebude!
 • Posílená údržba městské části
 • Příjemné změny ve školce
 • Klub seniorů zve
 • Mobilní sběrný dvůr – možnost odevzdat objemný i jiný odpad – 22. září
 • Beseda o rozvoji městské části

Číslo 7

 • Prořez chráněného stromu
 • Průhonicemi na kole
 • Mateřská škola v Újezdu
 • Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 6

 • Rekonstrukce ulic K Mostu, Nad Náhonem a zčásti K Motelu
 • Beseda o územním rozvoji Újezdu
 • Sál Vodnická
 • Pálení čarodějnic
 • Stavění májky
 • Pronájem společenského sálu
 • Důležitá usnesení zastupitelstva
 • Klub seniorů

Číslo 5

 • Výměna kanalizačních košů
 • Opravené zábradlí
 • Vynášení Morany
 • Čisté kopce 2012
 • Pozvánka
 • Sál Vodnická
 • Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 4

 • Jaká dopravní opatření plánuje městská část Praha-Újezd
 • Naši strážnící
 • Sál Vodnická
 • Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 3

 • Psi v Milíčovském lese
 • Povánky na akce
 • Kontejnery na nadměrný komunální odpad
 • Sál Vodnická
 • Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 2

 • Městská policie v novém
 • Mikulášská besídka
 • MČ Praha-Újezd nabízí k prodeji do OV
 • Vánoční strom
 • Sběrný box na elektrospotřebiče
 • Sál vodnická
 • Důležitá usnesení zastupitelstva

Číslo 1

 • Slovo starosty
 • Cyklisté v Milíčově
 • Společenský sál Vodnická
 • Důležitá usnesení zastupitelstva