Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zpravodaj městské části Praha – Újezd

Vydávání Zpravodaje městské části Praha – Újezd schválilo zastupitelstvo na svém zasedání 11. 10. 2005 a poprvé byl vydán a distribuován do schránek v prosinci 2005. Naší snahou je podávat Vám co nejobsáhlejší informace o dění v městské části. Snažíme se věnovat více pozornosti a místa kulturním a sportovním akcím a dále plánovaným a ukončeným investičním akcím. Zpravodaj vychází zpravidla 3× ročně. Je k dispozici na úřadu městské části, do přístupných schránek ho distribuujeme sami.

Členové redakční rady: Pavla Pitrmanová, DiS., Martina Chalupská, Jana Draštíková, Ing. Pavel Staněk a Ing. Markéta Novotná.

Ceník inzerce

Pro zobrazení ročníku klikněte na konkrétní odkaz