Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s


Úřední deska

Od: Do:

NázevZnačkaOdDo
Oprava textu usnesení - Terénní úprava na parc. č. 676/6 MCP11/19/022510/OV/Bu 17. 4. 2019 15:03:37 3. 5. 2019 23:59:59
Oznámení o zahájení řízení - Terénní úprava na parc. č. 676/1 MCP11/19/022053/OV/Bu 17. 4. 2019 14:56:53 3. 5. 2019 23:59:59
Pozvánka a návrh programu zasedání ZMČ Praha - Újezd 7/2019 17. 4. 2019 13:18:55 25. 4. 2019 23:59:59
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - místní poplatek za komunální odpad za období 2016 OF/2118/19 15. 4. 2019 16:33:40 16. 5. 2019 23:59:59
Veřejná vyhláška - Zaokruhování vodovodního řadu Praha východ, etapa 0001 - DN 800 - 2. část Pitkovice-Újezd u Průhonic 4210/2019 OV 05 15. 4. 2019 14:40:15 1. 5. 2019 23:59:59
Oznámení o zahájení řízení - terénní úpravy na pozemku parc.č. 676/6 v k.ú. Újezd u Průhonic MCP11/19/018744/OV/Bu 8. 4. 2019 16:24:06 24. 4. 2019 23:59:59
Veřejná vyhláška - vystavení návrhů změn vlny 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy MHMP 561606/2019 10. 4. 2019 14:58:03 27. 5. 2019 23:59:59
Výzva k podání nabídky na uzaření smlouvy o poskytování účetních služeb 4. 4. 2019 14:48:25 30. 4. 2019 23:59:59
Výběrové řízení MČ Praha-Dolní Chabry: tajemník/tajemnice 4. 4. 2019 14:45:55 26. 4. 2019 23:59:59
Výběrová řízení MČ Praha-Zbraslav: Hlavní účetní a správa místních poplatků 4. 4. 2019 14:43:36 27. 4. 2019 23:59:59
Zápis č. 6/2019 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 3. 2019 6/2019 25. 3. 2019 10:14:57 24. 4. 2019 23:59:59
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP 13. 3. 2019 13:39:17 27. 5. 2019 23:59:59
Program pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA na 2. pololetí 2019 1. 3. 2019 10:32:24 31. 5. 2019 23:59:59
Poučení o zákonných právech subjektů osobních údajů 8. 6. 2018 09:32:08 31. 12. 2028 23:59:59
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů 28. 5. 2018 11:41:48 31. 12. 2028 23:59:59