Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s


Úřední deska

Od: Do:

NázevZnačkaOdDo
Výběrové řízení - tajemník/tajemnice ÚMČ Praha-Vinoř 14. 2. 2019 11:20:03 12. 3. 2019 23:59:59
Pozvánka a návrh programu jednání 5. zasedání ZMČ Praha-Újezd 5/2019 13. 2. 2019 15:06:11 21. 2. 2019 23:59:59
II. oznámení o zahájení stavebního řízení - Rodinné domy Milíčovský les 1 MCP11/19/008325/OV/Kš 13. 2. 2019 09:07:34 1. 3. 2019 23:59:59
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 MHMP 203642/2019 12. 2. 2019 10:22:30 15. 3. 2019 23:59:59
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 MHMP 209610/2019 12. 2. 2019 09:57:05 15. 3. 2019 23:59:59
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 MMPr/009452/2019/OE 8. 2. 2019 09:35:11 11. 3. 2019 23:59:59
Výběrové řízení na obsazení místa jednatele/ky nově zřizované společnosti Technické služby Újezd 6. 2. 2019 09:05:24 26. 2. 2019 23:59:59
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úpravu Územního plánu SÚ HMP MHMP 169742/2019 5. 2. 2019 08:03:00 15. 3. 2019 23:59:59
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Nad Statkem MCP11/19/004743/OSM/Jan 4. 2. 2019 14:50:04 20. 2. 2019 23:59:59
Zápis č. 4/2019 ze zasedání ZMČ dne 23. 1. 2019 4/2019 28. 1. 2019 07:41:23 27. 2. 2019 23:59:59
Veřejná vyhláška - oznámení o vydaných změnách Územního plánu SÚ HMP Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00 MHMP 110784/2019 25. 1. 2019 08:12:10 4. 3. 2019 23:59:59
Dražební vyhláška 144EX10062/17-92 23. 1. 2019 08:06:02 21. 3. 2019 23:59:59
Veřejná vyhláška - změny Územního plánu sídelního útvaru HMP U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 MHMP 89161/2019 23. 1. 2019 07:47:13 11. 3. 2019 23:59:59
Poučení o zákonných právech subjektů osobních údajů 8. 6. 2018 09:32:08 31. 12. 2028 23:59:59
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů 28. 5. 2018 11:41:48 31. 12. 2028 23:59:59