Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s


Veřejná vyhláška - změny Územního plánu sídelního útvaru HMP U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01

Zdroj: Magistrát hl.m. Prahy, odbor územního rozvoje
Značka: MHMP 89161/2019
Vyvěšeno od: 23. 1. 2019 07:47:13 do: 11. 3. 2019 23:59:59

Přiložené dokumenty

Veřejná vyhláška - změny ÚPN SÚ HMP U 1020-01, 1217-01, 1237-01, 1287-01.pdf