Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s


Veřejná vyhláška - oznámení o vydaných změnách Územního plánu SÚ HMP Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00

Zdroj: Magistrát hl.m. Prahy, odbor územního rozvoje
Značka: MHMP 110784/2019
Vyvěšeno od: 25. 1. 2019 08:12:10 do: 4. 3. 2019 23:59:59

Přiložené dokumenty

Veřejná vyhláška - oznámení změny ÚP SÚ HMP Z 2772-00, 2781-00, 2797-00.pdf