Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s


Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úpravu Územního plánu SÚ HMP

Zdroj: Magistrát hl.m. Prahy, odbor územního rozvoje
Značka: MHMP 169742/2019
Vyvěšeno od: 5. 2. 2019 08:03:00 do: 15. 3. 2019 23:59:59

Přiložené dokumenty

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 ÚP SÚ HMP.pdf