Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s


Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017

Zdroj: Magistrát města Přerova
Značka: MMPr/009452/2019/OE
Vyvěšeno od: 8. 2. 2019 09:35:11 do: 11. 3. 2019 23:59:59

Přiložené dokumenty

Veřejná vyhláška Magistrátu města Přerova - vyměření místního poplatku za rok 2017.pdf