Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s


Oznámení o zahájení územního řízení na stavbu - D1 PHS Formanská (vlevo) podél dálnice D1

Zdroj: Městská část Praha 11
Značka: MCP11/19/015227/OV/Bar
Vyvěšeno od: 3. 4. 2019 15:16:31 do: 19. 4. 2019 23:59:59

Přiložené dokumenty

Situační výkres.pdf
Zahájení územního řízení - D1 PHS Formanská podél dálnice D1.pdf