Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s


Veřejná vyhláška - vystavení návrhů změn vlny 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Zdroj: Magistrát hl.m. Prahy, odbor územního rozvoje
Značka: MHMP 561606/2019
Vyvěšeno od: 10. 4. 2019 14:58:03 do: 27. 5. 2019 23:59:59

Přiložené dokumenty

Veřejná vyhláška - změny vlny 02 Územního plánu sídelního útvaru HMP.pdf