Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s


Oznámení o zahájení řízení - terénní úpravy na pozemku parc.č. 676/6 v k.ú. Újezd u Průhonic

Zdroj: Úřad MČ Praha 11, odbor výstavby
Značka: MCP11/19/018744/OV/Bu
Vyvěšeno od: 8. 4. 2019 16:24:06 do: 24. 4. 2019 23:59:59

Přiložené dokumenty

Oznámení o zahájení řízení - terénní úprava na pozemku 676-6.pdf