Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s


Sdělení o společném řízení - Terénní úprava na pozemcích parc.č. 676/1 a 676/6

Zdroj: Městská část Praha 11
Značka: MCP11/19/025351/OV/Bu
Vyvěšeno od: 6. 5. 2019 13:17:21 do: 22. 5. 2019 23:59:59

Přiložené dokumenty

Sdělení o společném řízení - terénní úprava na parc.č. 676-6 a 676-1.pdf