Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s


Rozhodnutí o umístění stavby - D1 PHS Formanská (vlevo)

Zdroj: Městská část Praha 11
Značka: OV/19/012151/Bar
Vyvěšeno od: 13. 5. 2019 14:29:33 do: 29. 5. 2019 23:59:59

Přiložené dokumenty

Územní rozhodnutí - D1 PHS Formanská (vlevo).pdf