Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s


Kontakty

Adresa

Úřad městské části Praha - Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
Praha 4 - Újezd u Průhonic
149 00

Tel., fax, e-mail, IČO, DIC, bank. spojení

Tel.: 272690692
E-mail: info@praha-ujezd.cz
IČO: 00 24 17 84
DIČ: CZ 00 24 17 84
Č. účtu: 159140048/0300
Datová schránka: 2w9bx6s

Elektronická podatelna

Úřední hodiny

Pondělí8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Úterýnení úřední den
Středa8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Čtvrteknení úřední den
Páteknení úřední den

Další důležité kontakty

Úřad městské části Praha – Újezd Úřad městské části Praha 11
Kateřinské nám. 465/1, Praha 4
Tel: 272 690 692, 272 690 545
web: www.praha-ujezd.cz
e-mail: info@praha-ujezd.cz
Ocelíkova 672, Praha 4
tel: 267 902 111
web: www.praha11.cz
e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz
   
Živnostenský odbor Odbor výstavby
Vidimova 1324–5, Praha 11
Tel: 267 902 510
web: www.praha11.cz
Vidimova 1324–5, Praha 11
Tel: 267 902 340
web: www.praha11.cz
   
Magistrát hl. m. Prahy Registr řidičů a registr vozidel
Mariánské nám. 2, Praha 1
Jungmannova 35, Praha 1
Tel: 236 001 111
web: www.praha.eu
Business Centrum Vyšehrad
Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4
Tel: 236 005 490 – registr řidičů
Tel: 236 005 491 – registr vozidel
web: www.praha.eu
   
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Správa sociálního zabezpečení
Nad Opatovem 2140, Praha 11
Tel: 272 917 005
web: www.praha11.cz
Olšanská 3, Praha 3
Tel: 244 012 111
web: www.cssz.cz
e-mail: posta.xa@cssz.cz
   
Úřad práce – zprostředkování zaměstnání Úřad práce – Pracoviště státní sociální podpory
Novodvorská 803/82, Praha 4
Tel: 950 178 111
web: www.portal.mpsv.cz/…/kop/praha_4
e-mail: posta.aae@aa.mpsv.cz
Novodvorská 803/82, Praha 4
Tel: 950 178 734
Hmotná nouze, tel: 950 178 725
Příspěvek na péči, tel: 950 178 746
Dávky pro osoby se zdrav. postižením, tel: 950 178 747
   
Policie ČR, Obvodní ředitelství Policie Praha IV Městská policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství
MOP Jižní Město I
Kaplanova 2056, Praha 11
Tel: 974 887 700, 974 887 703, 974 887 701
Tísňové volání: 158
Markušova 1555, Praha 11
Tel: 222 025 674
Tísňové volání: 156
e-mail:operacni.p11@mppraha.cz
   
Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt Zraněné divoké zvíře
Psi: V Zámcích 56, Praha 8 – Troja
Tel: 222 025 916, 222 025 917
e-mail: upoz@mppraha.cz
Kočky: Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10
tel: 222 025 929
e-mail: upozdm@mppraha.cz
Záchranná stanice hl.m.Prahy
Mezi Rolemi, Praha 5
Tel: 773 772 771
Pražská zvířecí záchranka
tel: 774 155 155, 774 155 185
web: www.zvirevnouzi.cz
web: www.lhmp.cz
   
Technologie HMP – veřejné osvětlení Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Dělnická 213/12, Praha 7
Poruchy tel: 800 404 060
web: www.thmp.cz
e-mail: poruchyVO@thmp.cz
Ke Kablu 971/1, Praha 10
Poruchy tel: 840 111 112
web: www.pvk.cz
e-mail: info@pvk.cz
   
Pražské služby, a.s. Sběrný dvůr hl. m. Prahy – Praha 11
pasáž Škodova paláce
Jungmannova 29, Praha 1
Tel. call centrum: 284 091 888
web: www.psas.cz
e-mail: info@psas.cz
Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov
Tel: 236 040 027
   
Pražská energetika Pražská plynárenská a.s.
Zákaznické centrum
Jungmannova 36/31, Praha 1
Vladimírova 18, Praha 4
Poruchy tel: 800 550 055
web: www.pre.cz
e-mail: pre@pre.cz
Národní 37, Praha 1
Poruchy tel: 800 134 134, pohotovost plyn 1239
web: www.ppas.cz
e-mail: callcentrum@ppas.cz
   
Katastrální úřad pro hl. m. Prahu Finanční úřad pro Prahu 11
Pod sídlištěm 1800, Praha 8
Tel: 284 041 111
web: www.cuzk.cz
e-mail: ku.proprahu@cuzk.cz
Opatovská 964, Praha 11
Tel: 225 289 111
web: www.financnisprava.cz
e-mail: podatelna2011@fs.mfcr.cz