Poskytnuté informace – rok 2020

Informace č. 2/2020

1) Kolik činí roční výnos z poplatků ze psa ročně za posledních 5 kalendářních roků?

2015: 102 979 Kč

2016: 101 117 Kč

2017: 108 838 Kč

2018: 108 616 Kč

2019: 115 489 Kč

2) Kolik činí náklady na městský útulek ročně?

Městská část Praha-Újezd není provozovatelem žádného útulku (zařízení), které zajišťuje péči o zatoulané či odložené psy, případně jiná zvířata.

3) Kdo je provozovatelem útulku?

Viz bod 2.

4) Který subjekt zajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli v případech týrání zvířat?

Odebrání týraného zvířete může nařídit úřad městské části, a to na návrh příslušné veterinární správy. V hlavním městě Praze provozuje útulek pro opuštěná zvířata Městská policie hl. m. Prahy.

 

Informace č. 1/2020

Žádost o zaslání investičních plánů města, krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp. seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které městská část plánuje uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů uvést:
– název projektu
– popis projektu
– projektovou kancelář
– finanční rozpočet projektu
– plánovaný termín započetí projektu
– předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce.

Odpověď

Městská část plánuje v letech 2020-2022 následující investiční/stavební projekty:

1) Rekonstrukce rybníka Sukov

Odbahnění rybníka

Archibase, s. r. o.

6 000 000 Kč

2020

2020

2) Projekt základní školy
Projektová dokumentace pro stavební řízení a výběr dodavatele

7 000 000 Kč

2020

2020

3)  Rekonstrukce čtyř asfaltových chodníků
Obnova povrchů čtyř stávajících chodníků

Dipro, s. r. o.

2 500 000 Kč

2020

2020

4) Výměna stožárů a kabeláže veřejného osvětlení v sídlišti Kateřinky

Výměna starých stožárů a kabeláže VO za nové

Dipro, s. r. o.

10 000 000 Kč

2020

2020

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem                                                                               Václav Drahorád

                                                                                                            starosta