Hospodaření městské části

Oznamujeme, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu MČ Praha – Újezd do doby jejich schválení Zastupitelstvem MČ Praha – Újezd, dále schválený střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, pravidla rozpočtového provizoria, rozpočtová opatření a závěrečný účet městské části Praha – Újezd jsou zveřejňovány v zákonem stanovených termínech na webu www.praha-ujezd.cz, v sekci Hospodaření městské části. Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na ekonomickém odboru Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4 – Újezd u Průhonic.

 

Rozpočtové provizorium na rok 2020

Zastupitelstvo městské části schválilo na svém pravidelném zasedání dne 18. 12. 2019, usnesením č. 6, rozpočtové provizorium pro rok 2020:

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2020 s čerpáním výdajů maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2019, tj. 2 563 487,42 Kč.

Do doby schválení rozpočtu budou hrazeny nezbytně nutné výdaje tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření. Nové investiční akce, kromě již schválených, nebudou po dobu rozpočtového provizoria zahajovány. Platnost rozpočtového provizoria skončí schválením rozpočtu městské části Praha-Újezd na rok 2020. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

 

Rozpočtová opatření v roce 2019

Příkaz starosty č. 28/2019 ze dne 30. 12. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900

 

Úprava rozpočtu k 12/2019 schválená usnesením ZMČ dne 18. 12. 2019 č. 5

 

Příkaz starosty č. 27/2019 ze dne 17. 12. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0400

 

Příkaz starosty č. 26 ze dne 10. 12. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900

 

Příkaz starosty č. 25 ze dne 3. 12. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0400

 

Úprava rozpočtu k 11/2019 schválená usnesením ZMČ dne 20. 11. 2019 č. 12 a) a 12 b)

 

Příkaz starosty č. 20 ze dne 13. 11. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900 a 0700

 

Úprava rozpočtu k 10/2019 schválená usnesením ZMČ dne 23. 10. 2019 č. 5a), 5b) 5c)/12/2019

 

Příkaz starosty č. 14 ze dne 26. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900

 

Příkaz starosty č. 13 ze dne 18. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900

 

Příkaz starosty č. 12 ze dne 11. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0400

 

Příkaz starosty č. 11 ze dne 11. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0700

 

Příkaz starosty č. 10 ze dne 11. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900

 

Úprava rozpočtu k 07/2019 schválená usnesením ZMČ dne 7. 8. 2019 č. 04b/10/2019

 

Příkaz starosty č. 9 ze dne 3. 7. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900

 

Úprava rozpočtu k 06/2019 schválená usnesením ZMČ dne 19. 6. 2019 č. 05a/09/2019

 

Příkaz starosty č. 8 ze dne 25. 6. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900

 

Příkaz starosty č. 4 ze dne 21. 5. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900

 

Úprava rozpočtu k 05/2019 schválená usnesením ZMČ dne 22. 5. 2019 č. 07/08/2019

 

Úprava rozpočtu k 04/2019 schválená usnesením  ZMČ dne 24. 4. 2019 č. 04/07/2019

 

Schválený rozpočet městské části Praha-Újezd, Mateřské školy Formanská a Základní školy Formanská, Rozpočtový výhled na rok 2019

Rozpočet městské části Praha-Újezd na rok 2019 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 3. 2019.

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Rozpočet v hlavní činnosti na rok 2019

 

Rozpočet ve vedlejší činnosti na rok 2019

 

Rozpočet a střednědobý výhled Mateřské školy Formanská

 

Rozpočet a střednědobý výhled Základní školy Formanská

 

Statut sociálního fondu na rok 2019

 

Rozpočtový výhled do roku 2024

 

Rozpočtové provizorium na rok 2019

Zastupitelstvo městské části schválilo na svém pravidelném zasedání dne 19. 12. 2018, usnesením č. 4c, rozpočtové provizorium pro rok 2019 maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2018, tj. 2 238 442 Kč.

 

Závěrečný účet městské části pro rok 2018

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Usnesení - závěrečný účet MČ Praha - Újezd za rok 2018

Přílohy k závěrečnému účtu.