Hospodaření městské části

Oznamujeme, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu, návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu MČ Praha – Újezd do doby jejich schválení Zastupitelstvem MČ Praha – Újezd, dále schválený střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, pravidla rozpočtového provizoria, rozpočtová opatření a závěrečný účet městské části Praha – Újezd jsou zveřejňovány v zákonem stanovených termínech na webu www.praha-ujezd.cz, v sekci Hospodaření městské části. Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na ekonomickém odboru Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4 – Újezd u Průhonic.

 

Rozpočtová opatření v roce 2020

Příkaz starosty č. 12/2020 ze dne 3. 8. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0900

Příkaz starosty č. 11/2020 ze dne 27. 7. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0400
Úprava rozpočtu k 07/2020 schválená usnesením ZMČ dne 22. 7. 2020 č. 4
Úprava rozpočtu k 06/2020 schválená usnesením ZMČ dne 17. 6. 2020 č. 4b)

Příkaz starosty č. 6/2020 ze dne 25. 5. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0900
Úprava rozpočtu k 05-2020 schválená usnesením ZMČ dne 20. 5. 2020 č. 6

Úprava rozpočtu k 03/2020 schválená usnesením ZMČ dne 29. 4. 2020 č. 4a)
Úprava rozpočtu k 04/2020 schválená usnesením ZMČ dne 29. 4. 2020 č. 4b)

Příkaz starosty č. 4/2020 ze dne 6. 4. 2020 - úprava rozpočtu v rámci ORJ 0900

 

Závěrečný účet městské části pro rok 2019

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Závěreční účet městské části Praha-Újezd za rok 2019 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 5. 2020.

Usnesení č. 5/19/2020 - závěrečný účet MČ Praha-Újezd za rok 2019
Přílohy k závěrečnému účtu.

 

Schválený rozpočet městské části Praha-Újezd, Mateřské školy Formanská a Základní školy Formanská pro rok 2020, Rozpočtový výhled

Rozpočet městské části Praha-Újezd na rok 2020 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 19. 2. 2020.

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.
Rozpočet městské části v hlavní činnosti na rok 2020
Rozpočet městské části ve vedlejší hospodářské činnosti na rok 2020
Rozpočet Mateřské školy Formanská na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Formanská
Rozpočet Základní školy Formanská na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Formanská
Statut sociálního fondu
Střednědobý výhled rozpočtu městské části

 

Rozpočtové provizorium na rok 2020

Zastupitelstvo městské části schválilo na svém pravidelném zasedání dne 18. 12. 2019, usnesením č. 6, rozpočtové provizorium pro rok 2020:

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2020 s čerpáním výdajů maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2019, tj. 2 563 487,42 Kč.

Do doby schválení rozpočtu budou hrazeny nezbytně nutné výdaje tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření. Nové investiční akce, kromě již schválených, nebudou po dobu rozpočtového provizoria zahajovány. Platnost rozpočtového provizoria skončí schválením rozpočtu městské části Praha-Újezd na rok 2020. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

 

Rozpočtová opatření v roce 2019

Příkaz starosty č. 28/2019 ze dne 30. 12. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900

 

Úprava rozpočtu k 12/2019 schválená usnesením ZMČ dne 18. 12. 2019 č. 5

 

Příkaz starosty č. 27/2019 ze dne 17. 12. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0400

 

Příkaz starosty č. 26 ze dne 10. 12. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900

 

Příkaz starosty č. 25 ze dne 3. 12. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0400

 

Úprava rozpočtu k 11/2019 schválená usnesením ZMČ dne 20. 11. 2019 č. 12 a) a 12 b)

 

Příkaz starosty č. 20 ze dne 13. 11. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900 a 0700

 

Úprava rozpočtu k 10/2019 schválená usnesením ZMČ dne 23. 10. 2019 č. 5a), 5b) 5c)/12/2019

 

Příkaz starosty č. 14 ze dne 26. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900

 

Příkaz starosty č. 13 ze dne 18. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900

 

Příkaz starosty č. 12 ze dne 11. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0400

 

Příkaz starosty č. 11 ze dne 11. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0700

 

Příkaz starosty č. 10 ze dne 11. 9. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900

 

Úprava rozpočtu k 07/2019 schválená usnesením ZMČ dne 7. 8. 2019 č. 04b/10/2019

 

Příkaz starosty č. 9 ze dne 3. 7. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900

 

Úprava rozpočtu k 06/2019 schválená usnesením ZMČ dne 19. 6. 2019 č. 05a/09/2019

 

Příkaz starosty č. 8 ze dne 25. 6. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900

 

Příkaz starosty č. 4 ze dne 21. 5. 2019 - úprava rozpočtu ORJ 0900

 

Úprava rozpočtu k 05/2019 schválená usnesením ZMČ dne 22. 5. 2019 č. 07/08/2019

 

Úprava rozpočtu k 04/2019 schválená usnesením  ZMČ dne 24. 4. 2019 č. 04/07/2019

 

Schválený rozpočet městské části Praha-Újezd, Mateřské školy Formanská a Základní školy Formanská pro rok 2019, Rozpočtový výhled

Rozpočet městské části Praha-Újezd na rok 2019 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 3. 2019.

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Rozpočet v hlavní činnosti na rok 2019
Rozpočet ve vedlejší činnosti na rok 2019
Rozpočet a střednědobý výhled Mateřské školy Formanská
Rozpočet a střednědobý výhled Základní školy Formanská
Statut sociálního fondu na rok 2019
Rozpočtový výhled do roku 2024

 

Rozpočtové provizorium na rok 2019

Zastupitelstvo městské části schválilo na svém pravidelném zasedání dne 19. 12. 2018, usnesením č. 4c, rozpočtové provizorium pro rok 2019 maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2018, tj. 2 238 442 Kč.

 

Závěrečný účet městské části pro rok 2018

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Usnesení - závěrečný účet MČ Praha - Újezd za rok 2018

Přílohy k závěrečnému účtu.