Výbor stavební a pro životní prostředí

Stavební výbor je poradním orgánem zastupitelstva a za svou činnost je zastupitelstvu odpovědný. Členy stavebního výboru jmenuje zastupitelstvo městské části.

Stavební výbor projednává výběrová řízení a investiční akce, územní a technické přípravy plánovaných staveb městské části a kompletní údržbu zeleně. Plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo městské části.

Členové stavebního výboru od 30. 10. 2018

  • Ing. Filip Ranoš – předseda
  • Václav Drahorád
  • Ing. Jan Bezděk
  • Jiří Vlach
  • Ing. Jiří Hrubý
  • Ing. Iva Šturmová, Ph.D.
  • Jiří Pitrman
  • Ing. Pavel Staněk – tajemník

Jednací řád výboru stavebního a pro životní prostředí.

 

Zápisy z výboru stavebního a pro životní prostředí

Zápis ze stavebního výboru 10.9.2019

 

Zápis ze stavebního výboru 11. 6. 2019

Zápis ze stavebního výboru 12. 2. 2019

Zápis ze stavebního výboru 14. 1. 2019