Formuláře

Místní poplatek ze psů

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů - pdf
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů - doc

Odhláška z místního poplatku ze psů - pdf Odhláška z místního poplatku ze psů - doc Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů - pdf Čestné prohlášení k místnímu poplatku ze psů - doc Registrační karta chovatele psa - MHMP

 

Místní poplatek z pobytu

Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu – registrační formulář při zahájení poskytování úplatného pobytu

– Hlášení k místnímu poplatku z pobytu – formulář, který je určen pro každoměsíční hlášení o výši poplatku za ubytované osoby

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les