Sociální služby

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb, ve kterém naleznete různé druhy sociálních služeb pro různé cílové skupiny, které jsou poskytovány ve formě terénní, pobytové či ambulantní. Katalog obsahuje kontakty na pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, na něž se lze v případě potřeby obrátit. Katalog je k dispozici na níže uvedeném odkazu MČ Praha 11.

Katalog.

 

VČELKA senior care o.p.s. – registrovaný poskytovatel terénních sociálních služeb

Cílem je poskytovat sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

Kontaktní údaje:
e-mail: praha@senior-care.cz
webové stránky: https://www.senior-care.cz/
tel. 601 152 738 – Bc. Michaela Šmejkalová, DiS. – vedoucí střediska Paha