Datum vyvěšeníDatum sejmutíNázev a anotaceZdroj
27.10.20203.12.2020

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00

MHMP
23.10.202023.11.2020

Zápis č. 25/2020 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 21. 10. 2020

ÚMČ Praha-Újezd
21.10.20206.11.2020

Rozhodnutí – společné povolení (U+S): rodinný dům včetně přípojky vody, splaškové kanalizace a elektro

MČ Praha 11
14.10.202020.11.2020

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 ÚP SÚ hl. m. Prahy

MHMP
14.10.202020.11.2020

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 vlny 12 ÚP SÚ hl. m. Prahy

MHMP
14.10.202020.11.2020

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2440/00 ÚPSÚ hl. m. Prahy (MČ Praha 4, MČ Praha 12, MČ Praha -Kunratice, MČ Praha -Libuš; trasa metra D v úseku Pankrác – Depo Písnice, změna časového horizontu, upřesnění stanic a funkčního využití, včetně vyhlášení VPS)

MHMP
12.10.202012.11.2020

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 16/2020

HSHMP
6.10.20203.11.2020

Zápis č. 24/2020 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 30. 9. 2020

ÚMČ Praha-Újezd
2.10.202010.11.2020

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

MHMP
2.10.202010.11.2020

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 Z 3398/22 a Z 3402/22 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

MHMP

Archiv úřední desky