Zápis č. 25/2020 ze dne 21. 10. 2020

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14. 10. 2020; Úpravy rozpočtu k 10/2020; Schválení žádostí o neinvestiční dotaci z VHA na 1. pololetí 2021; Přijetí sponzorských darů za rok 2020; JSDH – schválení cenové nabídky na dodávku hasičského vybavení; Technické služby Újezd, a) schválení dodatku … Číst dálZápis č. 25/2020 ze dne 21. 10. 2020

Zápis č. 24/2020 ze dne 30. 9. 2020

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; MŠ Formanská – žádost o průběžné čerpání z rezervního fondu na energie; MŠ Formanská – žádost o financování a schválení firmy pro opravu a rozšíření domácího telefonu; MŠ Formanská – žádost o financování opravy bezpečnostního požárního rozhlasu; MŠ Formanská – žádost o převzetí staveb do majetku … Číst dálZápis č. 24/2020 ze dne 30. 9. 2020

Zápis č. 23/2020 ze dne 5. 8. 2020

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Zrušení usnesení ZMČ č. 04/21/2020 o vyhodnocení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci „ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“ a provedení nového hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení; Schválení smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v ulici Milíčovská … Číst dálZápis č. 23/2020 ze dne 5. 8. 2020

Zápis č. 21/2020 ze dne 1. 7. 2020

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Vyhodnocení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci „ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“; Scorten – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací na převod pozemků v lokalitě „Nad Statkem“.

Zápis č. 20/2020 ze dne 17. 6. 2020

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 6. 2020; 4b. Úpravy rozpočtu k 06/2020; Vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 1. pololetí 2020; Schválení žádostí o neinvestiční dotaci z VHA na období od 1. 7. do 31. 12. 2020; Žádost MŠ Formanská o převedení … Číst dálZápis č. 20/2020 ze dne 17. 6. 2020

Zápis č. 19/2020 ze dne 20. 5. 2020

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 5. 2020; Závěrečný účet za rok 2019; Úpravy rozpočtu k 05/2020; Prominutí nájemného v době nouzového stavu; Schválení smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 214/3 k. ú. Újezd u Průhonic; Vyhodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace na akci … Číst dálZápis č. 19/2020 ze dne 20. 5. 2020

Zápis č. 18/2020 ze dne 29. 4. 2020

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Finanční výbor; a) Úpravy rozpočtu k 03/2020, b) Úpravy rozpočtu k 04/2020, c) Vyúčtování jednorázové účelové neinvestiční dotace z VHA pro 2. pololetí 2019, d) MŠ Formanská – odpisový plán, e) Rámcový plán činnosti finančního výboru; Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací; … Číst dálZápis č. 18/2020 ze dne 29. 4. 2020

Zápis č. 16/2020 ze dne 19. 2. 2020

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Zápis z jednání finančního výboru ze dne 3. 2. 2020; Návrh rozpočtu pro rok 2020; MŠ Formanská – čerpání z rezervního fondu za rok 2020; MŠ Formanská – schválení dodavatele pro vybudování zpevněného stání; Schválení programu pro poskytnutí dotace z prostředků neinvestiční dotace z VHA na … Číst dálZápis č. 16/2020 ze dne 19. 2. 2020

Zápis č. 15/2020 ze dne 22. 1. 2020

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Schválení plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2020; Změna členů finančního výboru; Počet obyvatel k 1. 1. 2020; Schválení smlouvy na pronájem rybníků Sukov a Návesní; Zrušení usnesení č. 9 ze zápisu č. 4/2017 ze dne 26. 4. 2017 a schválení darovací smlouvy na pozemek parc. … Číst dálZápis č. 15/2020 ze dne 22. 1. 2020